วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' เล็งโละสต๊อกข้าวเสื่อม 1.8 ล้านตัน เข้าสู่อุตสาหกรรมทางเลือก

'พาณิชย์' เล็งโละสต๊อกข้าวเสื่อม 1.8 ล้านตันเข้าสู่อุตสาหกรรม ทั้งพลังงานทางเลือก พลาสติก บรรจุภัณฑ์ ระบุใช้วิธีประมูลทั้งหมด คาดเริ่มประมูลได้ภายในไตรมาสแรก

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการระบายสต๊อกข้าวรัฐบาล 8 ล้านตัน หลังจากที่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว โดยกำลังพิจารณาว่าจะนำข้าวกลุ่มใดมาเปิดระบายก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ข้าวที่ผ่านมาตรฐานและใกล้เคียงกับมาตรฐาน โดยมีข้าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปนอยู่เล็กน้อย มีปริมาณ 3 ล้านตัน จะเปิดระบายผ่านช่องทางปกติ 2. ข้าวที่มีข้าวต่ำกว่ามาตรฐานปนอยู่มาก แต่มีอายุการเก็บไม่เกิน 5 ปี มีปริมาณ 3.15 ล้านตัน จะเปิดระบายให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือแปรรูป และ 3.ข้าวเสื่อม ข้าวผิดชนิด ผิดมาตรฐาน ไม่สามารถนำไปบริโภคทั้งคนและสัตว์ ปริมาณ 1.8 ล้านตัน คาดว่าจะเริ่มเปิดระบายได้ภายในไตรมาส 1 นี้

สำหรับข้าวในกลุ่ม 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหา เพราะสภาพข้าวเสื่อมมีการเก็บนานเกินกว่า 5 ปี ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างเดียวเท่านั้น เช่น เอทานอล อุตสากรรมพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ (แพ็กเกจจิ้ง) โดยวิธีการเปิดระบายในกลุ่มนี้ จากการหารือกับกระทรวงพลังงานได้ข้อสรุปว่า จะใช้วิธีการเปิดประมูล โดยให้กระทรวงพลังงานประสานผู้ประกอบการเอทานอลมาเข้าร่วมประมูล และเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมไบโออื่นๆ มาร่วมประมูลด้วย

“ทั้ง 3 กลุ่ม ตั้งเป้าหมายจะระบายออกให้หมดภายในปีนี้ เพื่อลดค่าฝากเก็บเดือนละ 504 ล้านบาท แต่จะนำกลุ่มไหนเปิดประมูลก่อนกำลังพิจารณาอยู่ เพราะการเปิดระบายต้องรอบคอบและพิจารณาไม่ให้เกิดผลกระทบกับราคาข้าวในตลาด แม้กระทั่งกลุ่ม 3 ที่เปิดระบายให้เอทานอล หากระบายได้ราคาต่ำก็จะมีผลต่อราคาข้าวในตลาดเช่นกัน จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ”

สำหรับสถานการณ์ตลาดข้าวในปัจจุบัน ในวันที่ 11 ม.ค. 60 น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญผู้ประกอบข้าวทั้งระบบมาหารือ เพื่อสอบถามถึงผลผลิตข้าว และสถานการณ์ในภาพรวม เพื่อนำข้อมูลมาทำแผนข้าวครบวงจรปี 60/61 ซึ่งหลังจากได้ข้อสรุปแล้ว คาดว่าจะกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 60 ได้ แต่เชื่อว่าการส่งออกในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปี 59 ที่ส่งออกได้ปริมาณ 9.6 ล้านตัน

'พาณิชย์' เล็งโละสต๊อกข้าวเสื่อม 1.8 ล้านตันเข้าสู่อุตสาหกรรม ทั้งพลังงานทางเลือก พลาสติก บรรจุภัณฑ์ ระบุใช้วิธีประมูลทั้งหมด คาดเริ่มประมูลได้ภายในไตรมาสแรก 10 ม.ค. 2560 18:06 ไทยรัฐ