วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดเทศน์การกุศลหาทุนการศึกษา ช่วยผู้ด้อยโอกาส

"พระองค์เจ้าโสมฯ" ทรงเห็นชอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดเทศน์การกุศลครั้งปฐมฤกษ์ เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ ทรงเห็นชอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดโครงการ "77 จังหวัดรวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ มอบเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ ได้ใกล้ชิดและผูกพันในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อให้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ช่วยกันพัฒนาเยาวชนผู้ยากไร้ในทุกจังหวัด ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการจัดเทศน์การกุศลฯ

ดร.วันดี กล่าวต่อว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้จัดเทศน์การกุศลครั้งปฐมฤกษ์ ณ วัดปทุมธาราม อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ในวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. เวลา 13.00 น. จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน ประชาชน และเยาวชน ได้เข้าร่วมฟังเทศน์การกุศลปฐมฤกษ์ในครั้งนี้ ซึ่งพระธรรมกถึกของวัดปทุมธาราม ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเถระที่เทศน์ตามเนื้อหาในกัณฑ์เทศน์ และแหล่ได้ถูกต้องตามทำนองโบราณ ซึ่งหาฟังได้ยากในปัจจุบันจะเป็นผู้เทศน์.

"พระองค์เจ้าโสมฯ" ทรงเห็นชอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จัดเทศน์การกุศลครั้งปฐมฤกษ์ เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ 10 ม.ค. 2560 18:00 ไทยรัฐ