บริการข่าวไทยรัฐ

สนช.เตรียมแก้ รธน.ชั่วคราว ด่วน 3 วาระรวด 13 ม.ค.นี้

"เจตน์" เผย สนช.เตรียมแก้ รธน.ชั่วคราว ปี 57 เร่งด่วน 3 วาระรวด 13 ม.ค.นี้ ตามที่ ครม.-คสช.ส่งมาให้ดำเนินการ เล็งแก้เนื้อหา 2 ประเด็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า สืบเนื่องจาก  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. มีหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.ว่าที่ประชุม ครม.ร่วมกับ คสช.มีมติเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่...(พ.ศ...) เป็นเรื่องด่วนในวันเดียวกัน สนช.ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมวิป สนช. และเห็นว่าขั้นตอนของ สนช.ที่จะใช้เวลาพิจารณามีความจำเป็นที่จะใช้ความรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ อันจะส่งผลต่อการดำเนินการตามโรดแม็ปที่รัฐบาลวางไว้ ดังนั้นวิป สนช.จึงมีมติให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุม สนช.ในวันที่ 13 ม.ค. เป็นเรื่องด่วน และเนื่องจาก สนช.ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้ แต่จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก คสช.และ ครม. ที่ประชุมวิป สนช.จึงเห็นสมควรให้พิจารณา 3 วาระรวด โดยใช้คณะกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งแจ้งให้ ครม. และ คสช.ที่มีอำนาจเต็มมาชี้แจงสาระสำคัญและรายละเอียดของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าว ทราบว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชี้แจง

นพ.เจตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีสาระสำคัญ 2 ประเด็น คือ เรื่องผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และระยะเวลาการทูลเกล้าทูลกระหม่อม พระราชทานรัฐธรรมนูญกลับคืนมา โดยในวันที่ 11 ม.ค. คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็น เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธาน จะประชุมเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ก่อนเข้าสู่ที่ประชุม สนช.ในวันที่ 13 ม.ค.นี้

เมื่อถามว่า ขอให้เปิดเผยเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว นพ.เจตน์ กล่าวว่า เอกสารรายละเอียดมีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ แล้ว โดยที่ประชุมเห็นว่ามีเนื้อหาตรงกัน

เมื่อถามย้ำว่า เนื้อหาที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เป็นร่างฉบับจริงหรือไม่ นพ.เจตน์ กล่าวว่า ยังไม่ได้ตรวจทาน แต่คิดว่าเป็นร่างฯจริง ตนได้รับมอบอำนาจให้แถลงเพียงเท่านี้.