วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มีชัย' อ้าง รธน.บอกเป็นอำนาจ 'บิ๊กตู่' ทำเรื่องแก้ไข ปัดหน้าที่ กรธ.

"มีชัย" แจง คสช.-ครม.มีมติชงแก้ รธน.ชั่วคราว ปี 57 บอกเป็นอำนาจนายกฯทำเรื่องแก้ไข ไม่ใช่หน้าที่ กรธ.ดำเนินการ เหตุเพราะหน้าที่เสร็จสิ้นไปแล้ว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.กล่าวถึงประเด็นที่ คสช.และครม.มีมติร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้ สนช.พิจารณาแก้ไข ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ผ่านประชามติ ตามที่พระมหากษัตริย์ทรงมีข้อสังเกตว่าสมควรแก้ไขข้อความใด ว่า กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามตินั้น เป็นเรื่องของนายกฯที่จะดำเนินการ เพราะในมาตรา 4 ที่ขอแก้ไขมาตรา 39/1 วรรคสิบเอ็ดให้เป็นข้อความใหม่นั้น ระบุไว้ชัดเจนว่า

"กรณีที่พระมหากษัตริย์พระราชทานข้อสังเกตว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ภายใน 90 วัน ให้นายกฯต้องขอรับพระราชทานรัฐธรรมนูญนั้นคืนมา เพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะประเด็นตามข้อสังเกตนั้น ซึ่งในกระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้น คือ นายกฯต้องดำเนินการ ไม่เป็นหน้าที่ของ กรธ.ที่ต้องดำเนินการ เพราะหน้าที่ของ กรธ.นั้น เสร็จสิ้นไปแล้ว ตั้งแต่ที่ส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติให้นายกฯ ดำเนินการทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ตอนนี้ ถือว่า กรธ.มีเวลาทำกฎหมายลูกมากขึ้น ถือเป็นผลดี ส่วนจะเริ่มนับหนึ่งแล้วส่ง สนช.เมื่อไหร่ต้องขึ้นอยู่กับที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับ" นายมีชัย กล่าว

"มีชัย" แจง คสช.-ครม.มีมติชงแก้ รธน.ชั่วคราว ปี 57 บอกเป็นอำนาจนายกฯทำเรื่องแก้ไข ไม่ใช่หน้าที่ กรธ. ดำเนินการ เหตุเพราะหน้าที่เสร็จสิ้นไปแล้ว 10 ม.ค. 2560 17:52 10 ม.ค. 2560 21:14 ไทยรัฐ