วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เคาะงบ 6.6 พันล้าน ปีงบประมาณ 61 ใช้จัดเลือกตั้ง

"สมชัย" เผยวงประชุม กกต.กำหนดงบเลือกตั้ง ปีงบประมาณ 61 รวม ส.ส.-ส.ว. 6.6 พันล้าน เผยต่ำสุดในโลก เมื่อเทียบกับการ ลต.สากล 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารกลาง กล่าวว่า ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาร่างคำของบประมาณในการเลือกตั้ง ส.ส.และการสรรหา ส.ว. ตามที่รัฐบาลและสำนักงบประมาณประสานมาว่า ให้จัดทำคำขอดังกล่าวไว้ในรายการงบประมาณประจำปี 2561 ของ กกต.ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560–30 ก.ย.2561 ซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยืนยันให้มั่นใจว่า จะมีการจัดการเลือกตั้งในช่วงปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นไปตามโรดแม็ป ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนดตัวเลขเบื้องต้น โดยคิดจากค่าใช้จ่ายเดิมในการจัดเลือกตั้งที่ผ่านมา  ประมาณ 3,800 ล้านบาท รวมกับรายการใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขใหม่ของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เช่น การที่ กกต.จะต้องตัดทำป้ายติดประกาศให้กับผู้สมัคร การที่ต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประมาณ 500 คน มาทำงานในช่วง 2 เดือนของการจัดการเลือกตั้ง และการที่กำหนดให้ กกต. 1 คน สามารถสั่งยุติการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พบว่ามีการทุจริต ซึ่งเท่ากับว่า กกต. 7 คน ในอนาคตจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อตรวจดูการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

นายสมชัย กล่าวต่อว่า รวมทั้งการที่ต้องมีองค์กรเอกชนเข้ามาร่วมสอดส่องการเลือกตั้งทั่วประเทศ และการที่กฎหมายให้ กกต.สามารถจัดตั้งงบลับ โดยตั้งไว้สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 100 ล้านบาท ส.ว. จำนวน 30 ล้านบาท ดังนั้น กกต.จึงกำหนดตัวเลขงบประมาณในเบื้องต้นสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. 4,800 ล้านบาท การสรรหา ส.ว.ที่จะต้องมีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ 1,800 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ที่ความชัดเจนของกฎหมายว่าจะมีอะไรเพิ่มหรือลดอย่างไร ซึ่งวันนี้ได้เสนอกรอบตัวเลขดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณแล้ว

"ถ้าการเลือกตั้งมีขึ้นก่อนการใช้งบฯ ปี 2561 กกต.ก็จะใช้งบประมาณของ กกต.สำรองไปก่อน แต่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งตามโรดแม็ปเป็นไปไม่ได้ที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก่อน 1 ต.ค. 2560" นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวอีกว่า งบประมาณการเลือกตั้งในเบื้องต้นนั้นสามารถที่จะปรับลดได้ แต่ถ้าเทียบต้นทุนของการจัดการที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50 ล้านคน เฉลี่ยต่อหัวไม่ถึง 100 บาท หรือคิดเป็น 3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือว่าต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งสากล หรืออาจเรียกได้ว่าต่ำที่สุดในโลกก็ว่าได้ เพราะในทางสากลได้กำหนดค่าเฉลี่ยจัดการเลือกตั้งต่อหัว 7 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และในเอเชียใช้ต่ำสุด 4-5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้จะใช้ค่าเฉลี่ยต่อหัวไม่ถึง 100 แต่ก็มีผู้มาใช้สิทธิเฉลี่ยร้อยละ 70  ซึ่งถือว่าดีกว่าประเทศอื่นๆ ที่ใช้สูงกว่าไทย

"สมชัย" เผยวงประชุม กกต.กำหนดงบเลือกตั้ง ปีงบประมาณ 61 รวม ส.ส.-ส.ว. 6.6 พันล้าน เผยต่ำสุดในโลก เมื่อเทียบกับการ ลต.สากล 10 ม.ค. 2560 16:26 ไทยรัฐ