วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ตั้ง 'ธีระพงษ์' นั่งเลขาฯ ครม.คนใหม่

(ภาพจาก:เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)

ครม.มีมติแต่งตั้ง "ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" เป็นเลขาฯ ครม.คนใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รองเลขาธิการ ครม.เป็นเลขาธิการ ครม.ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งดังกล่าวมีความเห็นว่า นายธีระพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยความเรียบร้อยมาระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน นายธีระพงษ์ อายุ 53 ปี จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค.2567

ครม.มีมติแต่งตั้ง "ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส" เป็นเลขาฯ ครม.คนใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 10 ม.ค. 2560 16:18 10 ม.ค. 2560 16:54 ไทยรัฐ