วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สานฝันเยาวชนในถิ่นกันดาร

มุ่งสานฝันให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนประสบปัญหาอยู่ ห้างฯโรบินสัน จึงจัดทำโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง 89 ฝัน 89 โรงเรียน” โดยร่วมกับบริษัท มาเซียโน่ จำกัด ผู้จำหน่ายรองเท้าบุรุษ Heavy มอบทุนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและมอบรองเท้านักเรียนแก่น้องๆในโครงการฯทั่วประเทศ โดย 1 ใน 89 ความฝันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับ 1 เพื่อให้ทุนสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษคือ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น โดยความฝันที่เขียนส่งเข้ามา ทางโรบินสันเล็งเห็นว่า เป็นความฝันที่สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่เพียงเป็น ประโยชน์เฉพาะภายในโรงเรียน แต่สามารถพัฒนาคนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วย

งานนี้ โรบินสันได้รวมพลังจิตอาสา ทั้งลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานโรบินสันกว่า 100 คน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นฟูโรงเรียน ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชน ในงบประมาณกว่าสองแสนหกหมื่นบาท ซึ่งนำไปจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ โดยเถ้าขยะที่เผาไหม้ สามารถนำมาผ่านกระบวน การทำเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องอาหาร โต๊ะเก้าอี้ ที่ล้างจาน และจุดจัดเก็บจานชาม เพื่อให้ถูกสุขอนามัยมากขึ้น บูรณะแปลงเกษตร และฟาร์มไก่ ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน ซ่อมแซมบูรณะทาสีอาคารเรียนอนุบาล และมอบอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์รองเท้าบุรุษ Heavy นำรองเท้านักเรียนมาบริจาคจำนวน 2,560 คู่ เพื่อส่งต่อไปยังเด็กๆใน 32 จังหวัดของโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง 89 ฝัน 89 โรงเรียน” อีกด้วย.

มุ่งสานฝันให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หรืออุปกรณ์การเรียนที่โรงเรียนประสบปัญหาอยู่... 10 ม.ค. 2560 15:33 ไทยรัฐ