วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ตั้งศูนย์ช่วยชาวใต้ เผยมหาวิทยาลัย 5 แห่ง เสียหายจากน้ำท่วม

สกอ.ตั้งศูนย์ช่วยชาวใต้ ระดมเครือข่ายชาวอุดมศึกษาทั่วประเทศช่วยพี่น้องชาวใต้ เผยมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 5 แห่ง ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ส่งนักศึกษาออกช่วยเหลือชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ น้ำท่วมทำความเสียหายบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ และบ้านพักบุคลากรเดินทางไม่สะดวก บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช อยู่ในระหว่างสำรวจความเสียหาย

3.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช มีน้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาติดอยู่ภายในหอพัก เดินทางไม่สะดวก ทางมหาวิทยาลัยต้องนำอาหารไปแจกจ่ายให้ที่หอพัก 4.วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้รับความเสียหายที่ศูนย์การเรียน อ.ระโนด อ.สทิงพระ และ อ.ควนเนียง 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีน้ำท่วมอาคาร แต่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ สกอ.ได้จัดตั้งศูนย์ 'สกอ.รวมพลังอุดมศึกษาไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้' ที่ชั้น 1 อาคารสำนักงาน สกอ.ถนนศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนจากส่วนกลางร่วมบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยารักษาโรค และจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยโอนเงินบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อช่วยผู้ประสบภัย ธนาคารกรุงไทย จำกัด 0130279137 โดยจะกระจายการดำเนินการช่วยเหลือผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ช่วยเหลือภาคใต้ตอนล่าง

อย่างไรก็ตามภายหลังน้ำลด สกอ.จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ จัดทีมจิตอาสาของนิสิตนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด เช่น ทีมแพทย์และทันตแพทย์อาสาลงพื้นที่ตรวจรักษาประชาชน ทีมวิศวกรให้คำแนะนำปรึกษาการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรฟื้นฟูที่ทำกิน พื้นที่สวนยาง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจะลงไปช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้แก่นักเรียนที่ต้องปิดเรียนไปในช่วงน้ำท่วมด้วย.

สกอ.ตั้งศูนย์ช่วยชาวใต้ ระดมเครือข่ายชาวอุดมศึกษาทั่วประเทศช่วยพี่น้องชาวใต้ เผยมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 5 แห่ง ส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็ส่งนักศึกษาออกช่วยเหลือชาวบ้าน 10 ม.ค. 2560 15:30 10 ม.ค. 2560 16:22 ไทยรัฐ