วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โลกาภิวัตน์ 11/01/60

คอปเตอร์บินได้เอง

“Ehang 184- อีแฮง 184” เป็นเครื่องบินปีกหมุนส่วนบุคคลที่บินได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องมีคนขับ (autonomous personal helicopter)

ผลงาน BrainRobotics มือนี้ควบคุมการทำงานโดยกล้ามเนื้อส่วนที่เหลืออยู่ของผู้ถูกตัดแขน เป็นขบวนการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลบางอย่างเรียนรู้เทคโนโลยี แสดงการถือขวดพลาสติกได้เหมือนมือคนปกติ.

ผู้เที่ยวงานดูเครื่องบินไร้คนขับ (drone) ที่ควบคุมการบินจากระยะไกล (remote control) ชื่อเครื่อง “Mi Drone–ไมโดรน” ผลงาน “Xiomi–ซิโอมิ” บินลอยละล่องไปทั่วห้องโถงแสดงสินค้า.

“Ehang 184- อีแฮง 184” เป็นเครื่องบินปีกหมุนส่วนบุคคลที่บินได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องมีคนขับ... 10 ม.ค. 2560 14:52 ไทยรัฐ