วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาศัยใกล้ถนนใหญ่เสี่ยงเป็นโรคจิตเสื่อม

อยู่เมืองใหญ่ใกล้ทำเลทองอาจจะดีในเรื่องของมูลค่าที่อยู่อาศัย แต่กลับส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะยาว ในวารสารทางการแพทย์แลนเซ็ทในอังกฤษ ได้วิจัยผู้ใหญ่ 6 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองออนทาริโอ แคนาดา ระหว่างปี 2544 และ 2555 พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ถนนใหญ่ การจราจรแออัดมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคจิตเสื่อม ส่งผลต่อความสามารถในการคิด การจำ และพฤติกรรม โดยผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากถนนใหญ่น้อยกว่า 50 เมตร จะมีโอกาส 7% เป็นโรคจิตเสื่อมสูง รองลงมาคือผู้อาศัยห่างออกมา 50–100 เมตรมีโอกาส 4% และพวกที่อยู่ห่างออกไป 100–200 เมตร โอกาสเกิดเพียง 2% ลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ

สาธารณสุขออนทาริโอตรวจสอบสารพิษ 2 ชนิดคือไนโตรเจนออกไซด์และอนุภาคที่สัมพันธ์กับโรคจิตเสื่อม แต่ก็มีปัจจัยอื่นด้วย เช่น เสียงรบกวนหรือสารพิษอื่นๆ แม้การวิจัยจะไม่ได้บ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างความใกล้ชิดกับเส้นทางจราจรใหญ่ๆ และความเจ็บป่วยทางประสาทวิทยา เช่นโรคพาร์กินสัน หรือการแข็งตัวของเนื้อเยื่อร่างกายหลายส่วน แต่นำเสนอว่าถนนที่การจราจรวุ่นวายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดและนำไปสู่การเป็นโรคจิตเสื่อมได้.

อยู่เมืองใหญ่ใกล้ทำเลทองอาจจะดีในเรื่องของมูลค่าที่อยู่อาศัย แต่กลับส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะยาว ในวารสารทางการแพทย์แลนเซ็ทในอังกฤษ ได้วิจัยผู้ใหญ่ 6 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองออนทาริโอ แคนาดา... 10 ม.ค. 2560 14:37 ไทยรัฐ