บริการข่าวไทยรัฐ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยคนถูกน้ำท่วมพัทลุง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 3,000 ชุด ส่วนพื้นที่ริมทะเลสาบน้ำยังท่วมสูง...


เวลา 10.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ศาลาประชาคม อ.เมืองพัทลุง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 13 ตำบล ของอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 3,000 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นให้กับพสกนิกรชาวจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พล.ท.ปิยะวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุงคอยให้การต้อนรับ


โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพมามอบแก่ราษฎร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับจังหวัดพัทลุง มีสภาพฝนตกมาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้ง 11 อำเภอ 65 ตำบล 663 หมู่บ้าน และ 45 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 54,549 ครัวเรือน 128,036 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย


ล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดได้คลี่คลายเกือบสู่สภาวะปกติ แต่พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลายังมีน้ำท่วมขัง ประกอบด้วย ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง ต.มะกอกเหนือ ต.ปันแต ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน, ต.ปรางหมู่ ต.ชัยบุรี ต.พญาขัน ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง, ต.หานโพธิ์ ต.จองถนน อ.เขาชัยสน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว, และ ต.เกาะนางคำ ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม และถูกกระแสลมในทะเลสาบสงขลาพัดหนุนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ ชุมชนลำปำ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ประมาณ 200 ครอบครัว ยังคงเดือดร้อนหนัก ขณะนี้ระดับน้ำในชุมชนยังสูงประมาณ 1-2 เมตร การสัญจรไปมา ใช้เรือได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น.