วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ชลประทาน' ยันอ่างเก็บน้ำที่ประจวบแข็งแรง ระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ และอ่างเก็บน้ำคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังแข็งแรงดี แม้จะมีปริมาณน้ำเกินความจุของอ่างหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่อง เผยปัจจุบันน้ำเริ่มลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.60 นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบและอ่างเก็บน้ำคลองลอย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างในลำน้ำสาขาของคลองบางสะพานใหญ่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) และเมื่อก่อสร้างเสร็จได้ถ่ายโอนให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค.60 มีฝนตกหนักมากในเขตอำเภอบางสะพาน มีปริมาณฝนสะสมวัดได้รวม 304.6 มิลลิเมตร และยังตกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณน้ำมากเกินกว่าที่ลำน้ำและอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งจะรับไว้ได้ โดยที่เขื่อนโป่งสามสิบซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็ก ความจุเพียง 860,000 ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนคลองลอย ความจุเพียง 260,000 ลูกบาศก์เมตร เท่านั้น ทำให้ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือเกินระดับเก็บกักและไหลล้นออกทางระบายน้ำล้น หรือ สปิลล์เวย์ (Spillway) ลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างเป็นปริมาณมาก

นอกจากนี้ยังมีบางส่วนไหลล้นสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ซึ่งกรมชลประทานก็ได้ให้สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ออกประกาศแจ้งให้จังหวัดแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง

จากการรายงานของเจ้าหน้าที่ขอยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากกว่าปกติได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรง โดยขณะนี้ระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบได้ลดระดับลงต่ำกว่าระดับสันทำนบอยู่ประมาณ 1 เมตร ซึ่งถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว.

อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ และอ่างเก็บน้ำคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังแข็งแรงดี แม้จะมีปริมาณน้ำเกินความจุของอ่างหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่อง เผยปัจจุบันน้ำเริ่มลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 10 ม.ค. 2560 12:43 ไทยรัฐ