วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะพานข้ามไปสู่ปรองดอง

“สะพาน” อีกบทเพลงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้แต่งขึ้นมาใหม่...

หลังจากเคยแต่งมาแล้ว 3 เพลงคือ “คืนความสุขให้กับประเทศไทย” จากนั้นก็เป็นเพลง “เพราะเธอคือประเทศไทย” และอีกเพลงคือ “ความหวังความศรัทธา”

แต่ละเพลงล้วนมีเจตนาและเป้าหมายสื่อไปถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศ หลังจากที่ คสช. เข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

นอกจากเป็นสัญญาใจแล้วยังเป็นจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและสิ่งที่จะทำอะไรให้กับคนไทยและประเทศไทย

จนมาถึงเพลง “สะพาน” ที่พร้อมจะให้ประชาชนเดินข้ามไปได้แม้จะต้องฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากก็ตาม

3 ปี ที่เข้ามาบริหารประเทศสิ่งที่ได้เห็นมีทั้งความสำเร็จและยังไม่สำเร็จ

ปี 2560 นายกฯได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

เน้นไปที่การปฏิรูปประเทศใน 2 ส่วน คือการสร้างความปรองดองและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง โดย พล.อ.ประยุทธ์ รับหน้าที่เป็นประธานชุดใหญ่และแยกออกเป็น 4 คณะ

1. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

3. คณะกรรมการปรองดอง

4. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

โดยจัดตั้งสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปและปรองดอง ซึ่งจะทำหน้าที่ประสาน ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูป การปรองดอง โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

การปฏิรูปประเทศคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะมีองค์กรที่ดำเนินการมาแล้วไล่ตั้งแต่ สปช. จนมาถึง สปท. ดังนั้นกรอบการปฏิรูปด้านต่างๆ จึงน่าจะมีรูปแบบที่ทำการศึกษากันมาแล้ว

เพียงแต่จะจับตรงไหนมาสร้างเป็นโมเดล เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการปฏิรูปทุกด้านเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น

แต่เรื่องการปรองดองนั้น แม้จะมีการพูดถึงกันมาตลอด ทว่า ยังไม่มีรูปธรรมให้ปรากฏอย่างชัดเจน

เพราะที่ผ่านมารัฐบาลและ คสช. พยายามที่ไม่พูดถึงมากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ และแก้ไขได้ยากจึงไม่อยากหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อน

ที่ว่าอย่างนี้ก็ด้วยความจริงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาอีก

แต่ก็เป็นเรื่องที่มิอาจปฏิเสธว่าเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องนี้ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง แม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ทำก็ไม่ได้

การสร้างความปรองดองจากเหตุการณ์ทางการเมืองในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จนเป็นแผลบาดลึกในสังคมไทย

แม้จะมีการศึกษามาจากผู้เชี่ยวชาญหลายชุดหลายคณะ แต่ถูกเก็บใส่ลิ้นชักไม่ได้นำมาปฏิบัติ เพราะขาดความจริงใจและอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งที่ไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน

แต่บางรัฐบาลกลับนำไปใช้บางส่วนที่เรียกว่า “นิรโทษกรรมสุดซอย”

ทำให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่และเป็นเหตุให้รัฐบาลชุดนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งจนนำมาซึ่งการยึดอำนาจ “สะพาน” ที่จะก้าวข้ามไปได้นั้นจึงต้องแข็งแกร่งจริงๆ ถ้าจะทำเรื่องปรองดองให้เป็นจริง

ดีไม่ดีอาจจะ “หักกลาง” ได้เหมือนกันถ้าไม่มองครบทุกมิติ.

“สายล่อฟ้า”

10 ม.ค. 2560 08:30 ไทยรัฐ