วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการสวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นโครงการทดลองส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับด้านการเกษตรให้แก่ประชาชน ผู้สนใจศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kanchanapisek.or.th/kp1 

โครงการส่วนพระองค์ฯ นำเสนอประวัติความเป็นมาของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ทั้งโครงการไม่ใช่ธุรกิจและ
กึ่งธุรกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ รวบรวมข่าวสารน่าสนใจ นอกจากนั้น พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้นฯ ยังนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการเข้าชมภายในโครงการฯด้วย...

10 ม.ค. 2560 08:12 ไทยรัฐ