วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูรณะราชรถน้อย

ทหารจากกรมสรรพาวุธ ทหารบก พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ร่วมบูรณะราชรถน้อย มีการตรวจสอบระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลาก ซึ่งต้องถอดบางชิ้นไปซ่อมที่กรมสรรพาวุธด้วย.