วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูรณะราชรถน้อย

ทหารจากกรมสรรพาวุธ ทหารบก พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ร่วมบูรณะราชรถน้อย มีการตรวจสอบระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลาก ซึ่งต้องถอดบางชิ้นไปซ่อมที่กรมสรรพาวุธด้วย.