บริการข่าวไทยรัฐ

บูรณะราชรถน้อย

ทหารจากกรมสรรพาวุธ ทหารบก พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ร่วมบูรณะราชรถน้อย มีการตรวจสอบระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลาก ซึ่งต้องถอดบางชิ้นไปซ่อมที่กรมสรรพาวุธด้วย.