วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผ่านไม่ได้ รถไฟวิ่งกลับต้นทาง น้ำท่วมรางสถานีบางสะพานใหญ่ - ชะม่วง

น้ำท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่ - ชะม่วง จ.ประจวบฯ สูงกว่าสันรางประมาณ 20 ซม. ทำให้ขบวนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ รฟท. จึงต้องให้ขบวนรถ 13 ขบวน วิ่งกลับไปยังสถานีต้นทาง ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ...

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ขยายวงกว้าง โดยท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่ - ชะม่วง ระดับน้ำสูงกว่าสันรางประมาณ 20 ซม. ทำให้ขบวนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ เพื่อความปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจำเป็นต้องให้ขบวนรถโดยสารทุกขบวนเดินกลับไปยังสถานีต้นทาง ดังนี้ 

ขบวนรถเที่ยวไป ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ - สุไหงโกลก (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีกรุงเทพ, ขบวนรถด่วนที่ 83 กรุงเทพ - ตรัง (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีกรุงเทพ, ขบวนรถเร็วที่ 173 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีกรุงเทพ, ขบวนรถด่วนที่ 85 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีกรุงเทพ, ขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ - กันตัง (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีกรุงเทพ และ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 39 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี งดเดินจากสถานีกรุงเทพ

ขบวนรถเที่ยวกลับ ขบวนรถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ (ออกต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีชุมทางทุ่งสง, ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง - กรุงเทพ (ออกต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีชุมทางทุ่งสง, ขบวนรถด่วนที่ 84 ตรัง - กรุงเทพ (ออกต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีชุมทางทุ่งสง, ขบวนรถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ (ออกต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีชุมทางทุ่งสง, ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 44 สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ ให้เดินรถกลับสถานีสุราษฎร์ธานี, ขบวนรถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพ (ออกต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีชุมทางทุ่งสง และ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 สุไหงโกลก - กรุงเทพ (ออกต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง) ให้เดินรถกลับสถานีชุมทางทุ่งสง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนอยู่บนขบวนรถได้จนกว่าจะเช้า และสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา.

** ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ **


น้ำท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่ - ชะม่วง จ.ประจวบฯ สูงกว่าสันรางประมาณ 20 ซม. ทำให้ขบวนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ รฟท. จึงต้องให้ขบวนรถ 13 ขบวน วิ่งกลับไปยังสถานีต้นทาง ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน ... 10 ม.ค. 2560 01:38 ไทยรัฐ