วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"นที" เร่งทำแผนแม่บทวิทยุกระจายเสียง สางปัญหาคลื่นรบกวน-จัดระเบียบสถานี

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า จากที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ให้ขยายระยะเวลาการถือครองคลื่นวิทยุของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีอยู่ 537 คลื่น ออกไปอีก 5 ปี จากเดิมจะต้องส่งคืนให้ กสทช.ภายในเดือน เม.ย.2560 นั้น ดังนั้น กสทช.จะต้องเร่งทำแผนแม่บทกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบจากอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หากไม่มีแผนแม่บทวิทยุกระจายเสียง การคืนคลื่นของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ขณะเดียวกันประเทศอยู่ภาวะที่ต้องปฏิรูปเช่นนี้ หน่วยงานรัฐจำเป็นต้องมีสถานีวิทยุ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารถึงประชาชนทุกพื้นที่ด้วย

“ที่ผ่านมา กสทช.ไม่เคยมีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงเลย มีแต่แผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาณวิทยุที่รบกวนกันหรือคลื่นแทรก และจัดระเบียบสถานีวิทยุชุมชนที่มีราว 5,000 สถานี”.

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) 10 ม.ค. 2560 00:40 ไทยรัฐ