วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจไทยปีไก่ทองขยายตัว 4%

ปัจจัยบวกดันส่งออกเติบโต 3% กกร.ขอ “คลัง” ขยายเวลาลงทุน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยหลังการประชุม กกร.นัดแรกของปีนี้ ว่า กกร.ได้คาดการณ์การส่งออกของประเทศไทยปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยอยู่ในกรอบ 1-3% จากกรอบเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 0-2% เนื่องจากทิศทางการส่งออกของปีที่ผ่านมาตลอดทั้งปี คาดว่าจะไม่ติดลบ ขณะที่เศรษฐกิจปีนี้มีแนวโน้มที่ดี รวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลบวกต่อราคาสินค้าเกษตร

ล่าสุด กกร.ได้ทำหนังสือไปยังนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เพื่อขอให้พิจารณาขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้สิทธิหักรายจ่าย ในลักษณะของค่าเสื่อมราคา ได้ 2 เท่าของรายจ่าย เพื่อการลงทุนหรือต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายกิจการ หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโดยเป็นการลงทุนในทรัพย์สิน ที่มีเวลาตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2558-31 ธ.ค.2559 โดยขอให้ยืดเวลาออกไปอีก 6 เดือนหรือสิ้นสุดเดือน มิ.ย.นี้ หากกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ จะช่วยให้ภาคเอกชนขยายการลงทุน ที่เป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะเติบโต 3.5-4%

นายอิสระกล่าวว่า ภาคเอกชนได้สำรวจความเห็นจากผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ กกร. พบว่าสมาชิก 80% แจ้งว่าจะขอใช้สิทธิ์เพื่อขยายการลงทุนในปีนี้ แต่เนื่องจากระยะเวลามาตรการค่อนข้างสั้น จึงอยากให้ขยายเวลา ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาอยู่ และอาจเพิ่มเงื่อนไขบางกรณีเพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนเพิ่ม

“ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะยังเผชิญความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น กรณีที่รัฐบาลมีแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจ วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ 18 กลุ่มจังหวัดระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย.นี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ คาดว่าจะเสนอให้ ครม.ในวันที่ 16 ม.ค.นี้ และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 9 ก.พ. เพื่อให้เบิกจ่ายได้ในเดือน เม.ย.นี้ หากเป็นไปตามนี้ จะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 3.5-4%.

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยหลังการประชุม กกร.นัดแรกของปีนี้ ว่า กกร.ได้คาดการณ์การส่งออกของประเทศไทยปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยอยู่ในกรอบ 10 ม.ค. 2560 00:34 ไทยรัฐ