วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โชว์รักษา "มะเร็งเต้านม" มาตรฐานโลก

ศิริราชเปิดสถิติผู้ป่วย 10 ปีพบโอกาสรอดสูงกว่าอังกฤษ ชูหมอไทยเก่ง

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวศิริราชรักษามะเร็งเต้านมสำเร็จเทียบเท่ามาตรฐานโลก ว่ามะเร็งเต้านมพบมากสุดในผู้หญิงทั่วโลกรวมถึงไทย สาเหตุคาดว่ามาจากการใช้ชีวิตท่ามกลางมลภาวะ โดยเฉพาะเหมืองอุตสาหกรรม ไม่ออกกำลังกาย มีความเครียด กินอาหารที่มีไขมันสูง รพ.ศิริราชเห็นความสำคัญของโรคนี้จึงมุ่งพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาแบบครบวงจร โดยตั้งเป้าว่าใน 5 ปี จะต้องเอาชนะมะเร็งเต้านมให้ได้ โดยผู้ป่วยระยะที่ 0-1 ต้องมีอัตราการรอดชีวิต 100% ระยะที่ 2 และ 3 มีอัตราการรอดชีวิตเกิน 90% ตามลำดับ

ศ.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ผลการรักษาผู้ป่วยระยะที่ 1 2 และ 3 ของ รพ.ศิริราชในรอบ 10 ปี ซึ่งทุกรายได้รับการผ่าตัดและรักษาเสริมครบตามที่วางแผนครบวงจรจำนวน 3,435 ราย พบว่าผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและหายขาดจากโรคอยู่ในระดับเทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานระดับโลก โดยผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตที่ 5 ปี 92.1% ขณะที่ 10 ปีอยู่ที่ 85.6% ซึ่งถือว่าสูงกว่าอังกฤษและหลายประเทศทั้งโลกตะวันตกและเอเชีย โดยเมื่อแยกตามระยะพบว่าผู้ป่วยระยะที่ 1 โอกาสการรอดชีวิตที่ 10 ปีอยู่ที่ 95% ระยะที่ 2 อยู่ที่ 84% และระยะที่ 3 อยู่ที่ 71% สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจรักษาเป็นการยึดตามพระราชดำรัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า “ให้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และต้องช่วยเหลือคนรวยและคนจนอย่างเท่าเทียมกัน” แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1.รังสีวินิจฉัย มีการใช้เครื่องตรวจอัลตราซาวนด์แบบอัตโนมัติ 2.การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล 3.การฉายรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด และ 4.การให้ยาเสริมหลังผ่าตัดและระยะแพร่กระจาย ทั้งยาเคมีบำบัด ยาฮอร์โมนและยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ทั้งนี้ไทยถือว่ามีมาตรฐานการรักษาที่ทัดเทียมต่างชาติ จึงอยากให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มโอกาสในการหายขาดจากโรค.

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าวศิริราชรักษามะเร็งเต้านมสำเร็จเทียบเท่ามาตรฐานโลก ว่ามะเร็งเต้านมพบมากสุดในผู้หญิงทั่วโลกรวมถึงไทย 10 ม.ค. 2560 00:04 ไทยรัฐ