บริการข่าวไทยรัฐ

ไฟเขียวจ้าง "กุนซือ" ฟื้น สกสค.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาทุจริตใน สกสค. และองค์การค้าฯ ซึ่งพบว่า หลายเรื่องดำเนินการค่อนข้างล่าช้า เพราะเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ สกสค. ยกร่างสัญญาจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา

ด้านกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันยังมีมติจ้างที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินมาดูทิศทางฟื้นฟูการทำธุรกิจของ สกสค.และองค์การค้าฯ เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ตนจึงอยากให้คนนอกเข้ามาช่วยคิดหาทางรอดให้กับทั้ง 2 หน่วยงาน นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบตามที่ สกสค.เสนอขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 1,200 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินค้างจ่ายให้แก่พนักงานองค์การค้าฯ 2,411 คน ตามสัญญาจ้าง ซึ่งพนักงานได้มีการฟ้องร้องและศาลฎีกาตัดสินแล้วว่าองค์การค้าฯ ต้องจ่ายเงินให้พนักงาน โดยใช้ที่ดินขององค์การค้าฯเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันวงเงินกู้ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุด.