วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกาะติดน้ำท่วมภาคใต้ : ปภ.เตือน 9 จว.พื้นที่เสี่ยงรับมือน้ำหลากดินถล่ม

ปภ. ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ 2 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง เตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก ดินไหล และดินถล่มในช่วง 9-11 ม.ค. 60 สั่งเพิ่มความถี่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน สังเกตระดับน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันท่วงที...

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2559 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 200 มิลลิเมตรในรอบ
 3 วันที่ผ่านมา ประกอบกับหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงพื้นดินชุ่มน้ำ หากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินไหล และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ในพื้นที่เสี่ยงภัย 9 จังหวัด แยกเป็น ภาคใต้ 
7 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง ภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสาน 9 จังหวัดดังกล่าว ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 18 ภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย และประสานข้อมูลสภาพอากาศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรณีสถานการณ์รุนแรงให้พิจารณาอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อีกทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน และชายฝั่งทะเลเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ท้ายนี้ ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ คลิกที่นี่

ปภ. ประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ 2 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง เตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก ดินไหล และดินถล่มในช่วง 9-11 ม.ค. 60 สั่งเพิ่มความถี่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน สังเกตระดับน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเข้าช่วยเหลือทันท่วงที... 9 ม.ค. 2560 20:56 ไทยรัฐ