วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทล. อัพเดตเส้นทางสายหลักสู่ภาคใต้ ผ่านไม่ได้ 9 แห่ง

กรมทางหลวง สรุปเหตุภัยพิบัติ-สถานการณ์ฉุกเฉินในเส้นทางสายหลักสู่ภาคใต้ พบว่าการจราจรไม่สามารถผ่านได้ 9 แห่ง พร้อมแนะใช้ทางเลี่ยง...

กรมทางหลวงชนบท สรุปรายงานสถานการณ์ อุทกภัย ประจำวันที่ 9 ม.ค. 60 เมื่อเวลา 18:30 น.

รวมเส้นทางประสบอุทกภัย จำนวน 111 สายทางในพื้นที่ 12 จังหวัด (นราธิวาส , ปัตตานี ,ยะลา , พัทลุง , นครศรีธรรมราช , ตรัง , ชุมพร, สุราษฎร์ธานี ,กระบี่ ,สงขลา ,ระนอง ,ประจวบคีรีขันธ์)

สัญจรผ่านได้ จำนวน 53 สายทาง สัญจรผ่านไม่ได้ จำนวน 29 สายทาง เข้าสู่ภาวะปกติ จำนวน 29 สายทาง

จังหวัดชุมพร การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 1 แห่ง

ทล.4134 หลังสวน – ละแม พื้นที่ อ.หลังสวน กม.17 คอสะพานขาด ใช้ทางเลี่ยงในชุมชน

จังหวัดตรัง การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 5 แห่ง

1.ทล.419 ตรัง – กันตรัง พื้นที่ อ.กันตรัง กม.130 - 134 ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้ ทล.4261 ป่าเตียว – ทุ่งค่าย
2.ทล.419 ถ.วงแหวนรอบเมืองตรัง พื้นที่ อ.เมืองตรัง กม.2 - 5 ระดับน้ำสูง 45 ซม. เส้นทางเลี่ยง ปิดการจราจร ใช้ ทล.4046 แทน
3.ทล.4236 ถ.แพรก – ลำนาว พื้นที่ อ.ห้วยยอด กม.11 ระดับน้ำสูง 90 ซม. ไม่มีทางเลี่ยง
4.ทล.4258 บ้านซา – ควนชัน พื้นที่ อ.ห้วยยอด กม.10 – 11 ระดับน้ำสูง 90 ซม.  ไม่มีทางเลี่ยง
5.ทล.4347 ตลาดฉุ้น – บ้านซา พื้นที่ อ.ห้วยยอด กม.1 – 2 ระดับน้ำสูง 55 ซม.  เส้นทางเลี่ยงใช้ ทล.4 และ ทล.4258 แทน

จังหวัดนครศรีธรรมราช การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 1 แห่ง

ทล.4151 บ่อล้อ – กุมแป พื้นที่ อ.เชียรใหญ่ กม.2 ระดับน้ำสูง 60 ซม. ไม่มีเส้นทางเลี่ยง

จังหวัดยะลา การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 1 แห่ง

ทล.4060 กระบี่ – ตะโล๊ะหะลอ พื้นที่ อ.รามัน กม.27 ทางขาด ไม่มีสายทางทดแทน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 1 แห่ง

ทล.4 ห้วยยาง – บางสะพาน พื้นที่ อ.ทับสะแก กม.357 – 359

ทั้งนี้ จากกรณีน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 4 ห้วยยาง – บางสะพาน พื้นที่ อ.ทับสะแก กม.357 – 359 ทำให้เส้นทางการเดินทางไปสู่ภาคใต้ไม่สามารถเดินทางได้ (9 มกราคม 2560 เวลา 14.30 น.) รวมถึงยังเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคใต้ สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา

หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ  สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง).

กรมทางหลวง สรุปเหตุภัยพิบัติ-สถานการณ์ฉุกเฉินในเส้นทางสายหลักสู่ภาคใต้ พบว่าการจราจรไม่สามารถผ่านได้ 9 แห่ง พร้อมแนะใช้ทางเลี่ยง... 9 ม.ค. 2560 17:57 ไทยรัฐ