บริการข่าวไทยรัฐ

โลว์คอสต์แอร์ไลน์ แจง ตั๋วราคาแพงช่วงน้ำท่วมภาคใต้ เป็นไปตามกลไกตลาด

แอร์เอเชีย-นกแอร์ แจง ค่าโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำ ปรับขึ้นตามกลไกตลาด ค่าโดยสารจะแพงขึ้น หากจองใกล้วันเดินทาง-มีผู้โดยสารต้องการเดินทางจำนวนมาก เผย ยังไม่มีผู้ร้องเรียนราคาค่าโดยสารในช่วงน้ำท่วมนี้ ...

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. จากกรณีค่าโดยสารเครื่องบินในพื้นที่ภาคใต้ที่มีราคาสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนมีข่าว 'ชวน' ฝากรัฐดูแลปมตั๋วเครื่องบินตรัง ราคาแพง หลังเกิดเหตุน้ำท่วมใต้ ('ชวน' ฝากรัฐดูแลปมตั๋วเครื่องบินตรัง ราคาแพง หลังเกิดเหตุน้ำท่วมใต้)

ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และนกแอร์ ได้รับการชี้แจงตรงกันว่า เป็นช่วงหลังเทศกาล จึงมีประชาชนในภาคใต้เดินทางไปท่องเที่ยวภูมิภาคอื่น และต้องการเดินทางกลับมาในช่วงดังกล่าว จึงทำให้ค่าโดยสารมีราคาสูง ตามปกติค่าโดยสารของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ โลว์คอสต์แอร์ไลน์ จะปรับขึ้นตามสภาพกลไกการตลาด เมื่อผู้โดยสารจองผ่านเว็บไซต์มากขึ้น ค่าโดยสารก็จะปรับเพิ่มขึ้นตาม

ส่วนค่าโดยสารหน้าเคาน์เตอร์ จะพิจารณาจากที่นั่งและช่วงเวลาการเดินทาง หากจองก่อนออกเดินทางไม่นาน และจำนวนที่นั่งมีน้อย ค่าโดยสารก็จะสูงขึ้น เช่น ค่าโดยสารเครื่องบินเส้นทางตรัง-กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 มกราคม มีราคาต่ำสุดที่ 3,178 บาท และสูงสุดที่ 3,403 บาท ส่วนราคาค่าโดยสารวันที่ 13 มกราคม ราคาต่ำสุด 1,793 บาท และสูงสุดที่ 2,749 บาท

เส้นทางกระบี่-กรุงเทพฯ วันที่ 10 ราคาต่ำสุดที่ 2,175 บาท สูงสุดที่ 2,656 บาท /ส่วนราคาค่าโดยสารวันที่ 13 ราคาต่ำสุด 1,940 บาท และสูงสุด 2,656 บาท

เส้นทางหาดใหญ่-กรุงเทพฯ วันที่ 10 ต่ำสุด 2,713 บาท สูงสุด 3,925 บาท /วันที่ 13 ราคาต่ำสุด 1,925 บาท สูงสุด 2,702 บาท

เส้นทางสุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ วันที่ 10 ราคาต่ำสุด 2,575 บาท สูงสุด 3,263 บาท /วันที่ 13 ราคาต่ำสุด 1,275 บาท สูงสุด 2,609 บาท

เส้นทางชุมพร-กรุงเทพฯ มีเพียงสายการบินนกแอร์ให้บริการ ราคาค่าโดยสารวันที่ 10 และ 13 ยังเท่ากันที่ 2,469 บาท

ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช 2497 กำหนดค่าโดยสาร และค่าระวางของอากาศยานขนส่ง เส้นทางที่เกิน 300 กิโลเมตรอากาศขึ้นไป ค่าโดยสารต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 13 บาท เช่น จากกรุงเทพฯ ไปตรัง ระยะทาง 800 กิโลเมตร คิดค่าโดยสารได้ไม่เกิน 9,400 บาท

เบื้องต้น ยังไม่มีผู้ร้องเรียนราคาค่าโดยสารในช่วงนี้ และจากการตรวจสอบก็ยังไม่มีค่าโดยสารสายการบินใด เกินเพดานราคาที่กำหนด.