วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส. เยียวยาเกษตรกรประสบอุทกภัย พักชำระหนี้ 1 ปี-งดดอกเบี้ยปรับ

ธ.ก.ส. ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี-งดดอกเบี้ยปรับ เผย ภายหลังน้ำท่วมคลี่คลาย ธนาคารจะเข้าสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป ...

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยมาตรการที่ดำเนินการเร่งด่วน ได้ให้พนักงานออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ประสบอุทกภัย โดยนำถุงยังชีพทั้งสิ้น 33,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมถึงให้กำลังใจแก่เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

ส่วนภาระหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นลูกค้าทาง ธ.ก.ส.ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ โดยการพักชำระหนี้ต้นเงินเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 1 ปี และงดคิดดอกเบี้ยปรับ ทั้งนี้ภายหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว ธนาคารจะเข้าไปสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับพิจารณามาตรการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

ธ.ก.ส. ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ พักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี-งดดอกเบี้ยปรับ เผย ภายหลังน้ำท่วมคลี่คลาย ธนาคารจะเข้าสำรวจความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป ... 9 ม.ค. 2560 16:11 ไทยรัฐ