บริการข่าวไทยรัฐ

ทอ.เปิด 'รังงูเห่า' กองบิน 4 ตาคลี ต้อนรับน้องเที่ยวงานวันเด็ก 2560

เปิดกองบิน 4 ตาคลี พร้อมจัดงานวันเด็ก 2560 เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน ได้เข้าชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การบินแสดงสมรรถนะของอากาศยานแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 14 ม.ค. 2560 ตั้งแต่ 07.30 ถึง 14.00 น. ...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามบิน กองบิน 4 อำเภอตาคลี "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดย นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์ ปิยะรัตน์ ผู้บังคับการกองบิน 4 กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติในส่วนของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งกองบิน 4 ประจำปี 2560 เริ่มแต่ 07.30 ถึง 14.00 น. อย่างยิ่งใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การบินแสดงสมรรถนะของ อากาศยานแบบต่างๆ ตลอดจนชมกิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพอากาศ โดยมุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่กิจการของกองทัพอากาศ และ ของกองบิน 4 โดยมีวัตถุประสงค์จะทำให้เยาวชน และประชาชนได้ทราบถึงภารกิจอันสำคัญของกองทัพอากาศในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวีรกรรมของบรรพบุรุษ และอากาศยานแบบต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจรับใช้ประเทศชาติตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนโดยรอบที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง


ในงานมีการแสดงภาคอากาศ และภาคพื้น รวมทั้งกิจการการแสดงของนักเรียนในพื้นที่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ การแสดงภาคอากาศ จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 บ.ข.19/ก (F-16) แสดงการวิ่งขึ้น การแสดงการรบในอากาศ และแสดงการบินโจมตีทางอากาศ (ภาคเช้าและภาคบ่าย) เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 บ.ขฝ.1 (L-39) แสดงการวิ่งขึ้น และแสดงการบินโจมตีทางอากาศ (ภาคเช้าและบ่าย) จัดเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ ทำการแสดงบินบริเวณงาน การแสดงการบินภาคอากาศ และช่วยเหลือ กู้ภัย ของเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 6 (ฮ.6) Bell 412EP การแสดงการกระโดดร่มเหินเวหา การแสดงภาคพื้น การแสดงการดับเพลิงและกู้ภัย การแสดงการยิงปืนฉับพลันทางยุทธวิธี การแสดงของหมู่สุนัขทหารใกล้ชิดกับนักบิน จากกองทัพอากาศ พร้อมรับของที่ระลึก และร่วมถ่ายรูปกับนักบิน ก่อนทำการบินชมการแสดงของนักเรียนในพื้นที่ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งประกวดหนูน้อยสุขภาพดี

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งแสดงอากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ แบบต่างๆ ประกอบไปด้วย จัดตั้งแสดง บ.ขฝ.1 (L-39) ฝูงบิน 401 กองบิน 4, บ.ตฝ.20 จากฝูงบิน 402 กองบิน 4, บ.ข.19/ก (F-16 A/B) จาก ฝูงบิน 403 กองบิน 4, ฮ.6 จากฝูงบิน 203 กองบิน 2, บฝ.16 จากฝูงบิน 604 กองบิน 6, บฝ.19 จาก โรงเรียนการบิน กำแพงแสน และอากาศยาน แบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ ตลอดจนการจัดแสดงเจ้าหน้าที่พร้อม อาวุธในระบบป้องกันฐานบิน พร้อมเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปสมรรถนะของอากาศยานและอาวุธ ให้กับน้องๆ อย่างใกล้ชิด.