วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.ปฏิรูป ตร.เน้นบริการ ปชช.ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งลงพื้นที่พบปะ ปชช.

รัฐบาลปฏิรูป ตร. เน้นให้บริการ ปชช. ไม่เลือกปฏิบัติ กห.ปฏิรูปกองทัพรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฮึ่มใครแอบอ้าง คสช.เรียกผลประโยชน์ "คิวรถตู้" ให้ส่งชื่อมา...

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจํากระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ถึงการปฏิรูปตำรวจ ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รายงานผลความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจ เรื่องการปฏิรูปเน้นสถานีตำรวจระดับพื้นที่ เพื่อความพึงพอใจของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเน้นไปที่การบริการประชาชน ซึ่งต่อไปนี้ตำรวจในพื้นที่จะเป็นผู้ให้บริการประชาชน ไม่ใช่ไปข่มขู่หรือเป็นเจ้านายประชาชน โดยจะปฏิบัติในสถานีตำรวจ คือ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนเข้ามา ตำรวจต้องให้ความดูแลและการบริการอย่างเต็มที่ และการลงพื้นที่ จะมีตำรวจลงพื้นที่พบปะประชาชนทุกวัน ทั้งเรื่องงานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร และงานสอบสวน

ทั้งนี้จะมีผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นลงไปกำกับดูแล และประเมินผล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้สั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม และดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบงานของตำรวจมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการทำหน้าที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

นอกจากนี้ พล.ต.คงชีพ ยังกล่าวถึงการปฏิรูประบบงานด้านความมั่นคงว่า มีความคืบหน้าตามที่กระทรวงกลาโหมแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้า โดยจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ ปี 2560-2579 เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการจัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการ และการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ ปี 2560-2569 ที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาขีดความสามารถกองทัพที่จัดทำเรียบร้อย ซึ่งทั้งหมดเพื่อเป็นการปฏิรูปกองทัพนำไปสู่ความทันสมัย มีกำลังพลและขนาดที่เหมาะสม สามารถสนองต่อภัยคุกคามที่หลากหลาย รวมถึงตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยคำนึงถึงความสมดุลของศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละปีด้วย

นอกจากนี้ พล.ต.คงชีพ ยังกล่าวถึงโครงสร้างระบบรถตู้ที่จะปรับเปลี่ยนการรับผู้โดยสาร กระทรวงคมนาคมกำลังจัดทำแผนแม่บทว่าจะปรับเปลี่ยนกันอย่างไร ผู้ประกอบการต้องเสียสละที่จะปรับเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ของประชาชน จะได้ไม่เกิดปัญหาการบาดเจ็บล้มตาย ส่วนการแอบอ้างเรียกรับสินบนกรณีนี้มีมาตลอด ถ้ามีคนเห็นว่าใครแอบอ้าง คสช.หรือรัฐบาล ขอให้ส่งชื่อมาเจ้าหน้าที่พร้อมสืบสวนขยายผลอยู่แล้ว ขออย่านิ่งเงียบไม่ต้องเกรงกลัว เพราะส่วนหนึ่งอยู่ในแผนการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่แล้ว

ขณะที่ ร.ต.หญิง พรชนก อ่ำพันธุ์ ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ที่ประชุมเน้นย้ำการเรียกรับผลประโยชน์ ยืนยันว่าไม่มีการเรียกรับจาก คสช. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่จอดรถ การจัดคิวรถตู้ออกจากท่า ส่วนเรื่องบริหารจัดการอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ.

รัฐบาลปฏิรูป ตร. เน้นให้บริการ ปชช. ไม่เลือกปฏิบัติ กห.ปฏิรูปกองทัพรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฮึ่มใครแอบอ้าง คสช.เรียกผลประโยชน์ "คิวรถตู้" ให้ส่งชื่อมา 9 ม.ค. 2560 14:42 ไทยรัฐ