วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนับสนุนงานประณีตศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพ SACICT

กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

ร่วมพัฒนาคุณภาพสินค้าหัตถกรรมของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จึงให้การสนับสนุนงานประณีตศิลป์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ซึ่งสอดรับนโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ที่มีกระบวนการนำเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ มาเป็นกลไกสำคัญในการบริหารประเทศ

กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้บริหารสายงานบริหารความมั่งคั่งและลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จาก SACICT ล้วนมีความพิเศษและเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้งคุณภาพ ไอเดีย ผ่านการ ออกแบบที่ทันสมัย ทำให้ทุกชิ้นงานจึงยิ่งมีความเอ็กซ์คลูซีฟในตัวเอง กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายมิติทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำหรับงานศิลปหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าของ SACICT ได้แก่ ภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระผนวช เป็นภาพมหามงคลศิลปะลายรดน้ำ หนึ่งในประณีตศิลป์แห่งศิลปะช่างสิบหมู่ นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าอเนกประสงค์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์งาน ฝีมือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา โดย SACICT สนับสนุนทั้งการออกแบบและพัฒนางานฝีมือ โดดเด่นด้วยเทคนิคการจับสม็อค ที่ทำให้ผ้าเกิดรอยย่น พองฟู จนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ รวมไปถึงชุดผ้ารองจานลายพิเศษ ที่ทำจากผ้าฝ้ายทอมือ ฝีมือช่างหัตถกรรมจากชุมชนในจังหวัดภาคเหนือ โดยใช้วัสดุที่เป็นสิริมงคล ตามความเชื่อของชาวเขา เผ่ามูเซอดำ คือหญ้าอิบุแค มาทำเป็นห่วงรัดผ้ารองจาน ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการการันตีคุณภาพทางด้านการออกแบบจากโครงการ LUX by SACICT ซึ่งได้รับความร่วมมือจากดีไซเนอร์ไทยในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล.

ร่วมพัฒนาคุณภาพสินค้าหัตถกรรมของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ จึงให้การสนับสนุนงานประณีตศิลป์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ซึ่งสอดรับนโยบายเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 9 ม.ค. 2560 14:08 ไทยรัฐ