วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เห็นชอบยาแรงพวกกังฉิน 'ประหารชีวิต' คดีโกงพันล้าน ป้องทุจริตชาติ

สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปการควบคุม-ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ยืนกรานใช้ยาแรงลงโทษประหารชีวิตคดีทุจริต ที่มีมูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความเกรงกลัว เตรียมส่งให้ ครม.พิจารณาดำเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท.เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานเรื่อง "การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

นายวันชัย สอนศิริ ประธานคณะอนุกรรมาธิการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานฉบับนี้มีสาระสำคัญ อาทิ การปฏิรูปการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อาทิ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สามารถเอาผิดรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เป็นเวทีพูดเพื่อหวังผลทางการเมือง หากใครนำข้อมูลเท็จมาอภิปราย ต้องมีบทลงโทษ การกำหนดคุณสมบัติองค์กรอิสระต่างๆ ต้องมีที่มาชัดเจนและมีความหลากหลาย ไม่ให้ถูกมองว่ามีที่มาจากคนไม่กี่กลุ่ม รวมทั้งการให้กรรมการองค์กรอิสระต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส ขณะเดียวกัน ยังเสนอบทลงโทษคดีทุจริตหากเป็นคดีที่สร้างความเสียหายมูลค่า 100-1,000 ล้านบาท ให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิต และคดีที่สร้างความเสียหาย ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่มีรอลงอาญาหรือลดหย่อนโทษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิก สปท.ส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับรายงานการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เข้มแข้งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนข้อเสนอบทลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดในคดีทุจริต ที่สร้างความเสียหายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปนั้น มีสมาชิกบางส่วนอภิปรายท้วงติง อาทิ นายกษิต ภิรมย์ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาการทุจริตที่แท้จริง และเป็นบทลงโทษที่ไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ

ทั้งนี้ นายเสรี สุวรรณภานนนท์ ประธาน สปท.การเมือง ชี้แจงว่า ข้อเสนอบทลงโทษประหารชีวิตในคดีทุจริตนั้น สปท.การเมืองไม่ได้เสนออะไรที่ผิดเพี้ยนหรือปฏิบัติไม่ได้ แต่เป็นการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 18 ที่มีการกำหนดอัตราโทษทั้งคุมขัง ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตในคดีการทุจริต การที่ สปท.การเมืองเสนอบทลงโทษรุนแรง เพื่อให้ผู้คิดจะกระทำผิดเกิดความยับยั้งชั่งใจ ถ้าไม่เขียนก็ไม่มีใครกลัว เชื่อว่าเป็นมาตรการเหมาะสมที่จะป้องกันการคอร์รัปชันได้ เพราะโทษแค่จำคุกตลอดชีวิตใช้ไม่ได้ต้องใช้ยาแรง เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการตรวจสอบอำนาจรัฐที่มีประสิทธิภาพ หลังจากที่สมาชิก สปท.อภิปรายให้ความเห็นครบทุกคนแล้ว ที่ประชุม สปท.มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 155 ต่อ 0 งดออกเสียง 7 ให้นำรายงานฉบับนี้ส่งให้ ครม.นำไปพิจารณา

สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปการควบคุม-ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ยืนกรานใช้ยาแรงลงโทษประหารชีวิตคดีทุจริต ที่มีมูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกิดความเกรงกลัว เตรียมส่งให้ ครม.พิจารณาดำเนินการต่อไป 9 ม.ค. 2560 12:59 9 ม.ค. 2560 13:17 ไทยรัฐ