วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นาโนซิงค์พิชิตโรคพืช ยับยั้งเชื้อราฆ่าแบคทีเรีย

ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) อธิบายว่า นาโนซิงค์ออกไซด์ คืออนุภาคของซิงค์ออกไซด์ที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตร เกิดจากการให้ความร้อนกับธาตุสังกะสีจนถึงจุดเดือดและทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เมื่อลดอุณหภูมิลงมาโดยผ่านกระบวนการ จะได้ผงละเอียดสีขาว มีคุณสมบัติป้องกันได้ทั้งรังสียูวีเอ ยูวีบี สามารถนำใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้มากมาย

ส่วนคุณสมบัติด้านชีวภาพ สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่รบกวนการเจริญเติบโตของพืช ไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ สจล.จึงได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมในพืชหลายชนิด โดยนำนาโนซิงค์ออกไซด์ 50 กรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นต้นพืชทุกๆ 15 วัน ช่วยยับยั้งการเกิดโรคในพืชหลายชนิด อาทิ มะนาว มันสำปะหลัง พริก เผือกหอม อ้อย ข้าวโพด และสละ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น ยังช่วยเร่งการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของข้าวและผักหวาน ช่วยยืดอายุแผ่นยางพารา เพื่อเก็บไว้ขายในช่วงที่ยางราคาดี เพิ่มความเข้ม และความคงทนของเส้นไหม ผ้าย้อมคราม รวมไปถึงหากนำไปผสมกับพืชสมุนไพร กระเทียม ข่า ใบสะเดา จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การไล่แมลงให้สูงขึ้นได้หลายเท่า

นอกจากนั้น ดร.อดิเรก ยังได้บอกถึงประโยชน์ทางอ้อมอีกทางของนาโนซิงค์ออกไซด์ ช่วยทำให้ผิวของพืชผลสวย ช่วยเพิ่มผลผลิต 10-30% และเมื่อฝนชะนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ฉีดพ่นสู่ต้นพืชลงดิน ยังเป็นการเพิ่มธาตุสังกะสีให้กับดินอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ดี ไม่ควรฉีดพ่นนาโนซิงค์ออกไซด์ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ เพราะนาโนฯจะมีสารที่มีฤทธิ์ฆ่าจุลินทรีย์ในน้ำหมัก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการอบรมให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านนาโนเทคโนโลยี สำหรับแก้ปัญหาโรคที่เกิดกับพืช รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่วิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยเพื่อการเกษตรสู่ชุมชน สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 0-2329-8000 ต่อ 3075 หรือ 3094 สายตรง 0-2329-8167 อีเมล์ nanokmitl@hotmail.com.

ดร.อดิเรก แรงกสิกรณ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) อธิบายว่า นาโนซิงค์ออกไซด์ คืออนุภาคของซิงค์ออกไซด์ที่มีขนาดอยู่ในระดับนาโนเมตร 9 ม.ค. 2560 12:49 ไทยรัฐ