วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธอส.แจกถุงยังชีพ-ออก 2 มาตรการปล่อยกู้ดอกถูก ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้

ธอส.บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ออก 2 มาตรการการเงินช่วยเหลือลูกค้า เร่งส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้ความช่วยเหลือสร้างซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.60 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหลายจังหวัดในภาคใต้ ธอส. ได้จัดทำ 2 โครงการได้แก่ ลดอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยภายใต้กรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาทแล้ว

นอกจากนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วน 1 ล้านบาท จัดทำถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ ประสบอุทกภัยและลูกค้าธนาคาร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และคืนความสุขในบ้านของประชาชนให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด

สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 500 ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกัน หรือ ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะลดภาระดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4-12 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณี ลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.อยู่ที่ 6.75% ต่อปี

มาตรการที่ 2 สำหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่ม หรือ กู้ใหม่ เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิม หรือ กู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี

ทั้งนี้ธนาคารกำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายไว้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 หลักประกัน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่ สามารถเข้าร่วม โครงการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 จะต้องเป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส. หรือลูกค้าใหม่ ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ ของตนเองหรือคู่สมรส และได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัย ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ธอส.บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ ออก 2 มาตรการการเงินช่วยเหลือลูกค้า เร่งส่งเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายด้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้ความช่วยเหลือสร้างซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด 9 ม.ค. 2560 12:33 ไทยรัฐ