วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การเมืองที่ยังไม่พร้อมจะปฏิรูป

โรดแม็ป คสช. ที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ กฎหมาย ผู้ปกครองและประชาชน สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ จะมี จุดอ่อน ซึ่งจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยยิ่งล้าหลังและกลับไปสู่ การปกครองที่ยังยึดตัวบุคคลเป็นหลัก มากกว่าจะยึดหลักประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน

วิธีการก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยของ คสช. ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกรอบกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ในบท บัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การตอกย้ำ จุดอ่อนของภาคการเมืองและนักการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตโกงกินหรือความเสียหายที่เกิดจากภาคการเมือง รวมทั้งความไม่สงบและวิกฤติของประเทศถูกตอกย้ำและย้ำคิดย้ำทำจากผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ จนกลายเป็นสูตรสำเร็จว่า การใช้อำนาจเด็ดขาดของผู้ปกครองที่มาจากการยึดอำนาจ จะทำให้บ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น

อำนาจเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตย

การปลูกฝังแนวคิดให้ประชาชน เบื่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และ พึงพอใจอำนาจเด็ดขาดจาก การยึดอำนาจ จะเป็นการสร้างความเคยชินให้กับประชาชนในประเทศทีละน้อย จนชาวบ้านเคยชินกับการปกครองในระบอบนี้ อะไรก็ได้ที่ไม่มีวิกฤติการชุมนุมทางการเมือง อะไรก็ได้ที่ปัญหาปากท้องพอไปได้

ใครจะเป็นผู้ปกครอง จะปกครองด้วยวิธีใดไม่ใช่สาระสำคัญอีกต่อไป

ตัวอย่างจาก ประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากที่ปกครองโดยรัฐบาลทหารมานับสิบปี แม้จะมีการเลือกตั้งและมีพลเรือนเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ตาม แต่ระบอบประชาธิปไตยก็ยังไม่สมบูรณ์ เพราะผู้ปกครอง ประชาชนและข้าราชการยังเคยชินกับการปกครองภายใต้รัฐบาลทหาร

ท้ายที่สุดแล้วปัญหาของประเทศก็ยังย่ำอยู่กับที่ ประ-ชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพ ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลง ทั้งหมดนี้คือความไม่พร้อมของการปฏิรูปประเทศในการที่จะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ

เช่นเดียวกับ ประเทศไทย ซึ่งปกครองในระบอบประ-ชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 2475 สลับกับการยึดอำนาจและการฉีกรัฐธรรมนูญเป็นระยะๆ แต่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้เลย

ประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด

สถาบันการเมือง การเมืองภาคประชาชน ไม่มีท่าทีว่าจะเข้มแข็งหรือพัฒนาจากเมื่อ 80 ปีที่แล้ว ยังมีความคิดที่ล้าสมัยและดั้งเดิม ไม่มีวิธีการป้องกันยับยั้งอำนาจนอกระบบ หรือการพัฒนาอำนาจ ไปสู่มือประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่คุยว่าเป็นฉบับปราบโกงก็ยังฝังรากเหง้าของการยึดอำนาจไว้จนเต็มใบ

ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นแค่นิทานหลอกเด็ก.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

9 ม.ค. 2560 10:00 9 ม.ค. 2560 10:00 ไทยรัฐ