วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รู้จักปุ๋ยดีแค่ไหน???

โดย สะ-เล-เต

คนไทยคุยนักคุยหนา เราเก่งเรื่องการเกษตร ถึงขั้นขันอาสาขอเป็นครัวของโลก...แต่เคยสำรวจตัวเองบ้างไหม ทำเกษตรมาตั้งรุ่นบรรพบุรุษ เคยรู้เรื่องดินและปุ๋ยมากแค่ไหน

เคยคิดบ้างไหม ดินอันอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตที่เราเอาพืชลงไปปลูกไม่รู้กี่รอบ ต้นไม้ดูดเอาธาตุอาหารในดินไปไม่รู้เท่าไร...หากเราไม่เติมปุ๋ยลงไป จะเกิดอะไรขึ้น!!!

และวิธีการที่คนไทยนิยมทำกันมากที่สุด เพราะสะดวกรวดเร็วที่สุด...การเติมปุ๋ยเคมี

คนส่วนมากยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี และบ่อยครั้งปุ๋ยชนิดนี้ตกเป็นจำเลยสังคม จนถึงขั้นถูกจัดเป็นสารพิษ ทั้งที่ปุ๋ยเคมีคือสารประกอบเกลือที่มีปะปนในธรรมชาติ ในดิน น้ำ

“ปุ๋ยเคมีทำให้ดินแน่นแข็ง” เป็นข้อหาที่ถูกยัดเยียดบ่อยสุด ขัดแย้งข้อมูลวิจัย...ปุ๋ยเคมีทำให้ดินโปร่งขึ้น แข็งน้อยลง หากเทียบกับดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยอะไรเลย

“ปุ๋ยเคมีคือยาวิเศษ” ใส่แล้วต้นไม้โตดี ให้ผลผลิตสูง เป็นอีกความเข้าใจผิด เพราะปุ๋ยเคมีเป็นแค่ตัวเติมธาตุอาหารให้ดินเท่านั้น อีกทั้งดินแต่ละที่มีธาตุอาหารไม่เท่ากัน พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารไม่เหมือนกัน...ถ้าให้ปุ๋ยถูกกับดินถูกกับพืช จะเหมือนหมอให้ยาถูกกับโรค ผลผลิตจะงอกเงย แต่ถ้าให้ปุ๋ยไม่ตรงกับดินและพืช ผลลัพธ์ไม่ต่างจากหมอเลี้ยงไข้ รักษายังไงก็ไม่หายนั่นแหละ

เพราะตั้งแง่กับปุ๋ยเคมี หันไปพึ่งแต่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยหารู้ไม่ว่าปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้ยูเรียเร่งปฏิกิริยาให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น...ความรู้จากเวทีสัมมนา “การใช้ปุ๋ยเคมีในยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี” จัดโดย บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้ในขั้นตอนเตรียมดิน เพื่อปรับโครงสร้างดินเสื่อมโทรม แล้วใช้ปุ๋ยเคมีเสริมเพื่อช่วยย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ และต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ ใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิด ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี

เมื่อมีปุ๋ยเคมีไปช่วยเร่งการย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ ดินก็ดี พืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ทันที พืชก็โตเร็ว วิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนไปกว่า 10% และได้ผลผลิตเพิ่มไม่น้อยกว่า 25%...ไม่ใช่สักแต่เลือกข้าง โดยไม่ลืมหูลืมตา.

สะ-เล-เต

9 ม.ค. 2560 09:52 ไทยรัฐ