วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เห็ดนางฟ้าปลอดสาร” สร้างรายได้นับหมื่นต่อเดือน

สมัยโบราณเชื่อกันว่าคนเราเกิดมาโชคชะตานำพาชีวิต แต่ยุคนี้เปลี่ยนมาเป็นคนจะดีได้อยู่ที่ตัวทำ...!

เช่นสาวโรงงานนาม นางสุชานันท์ ปั้นโต อายุ 42 ปี ชาวบ้านเนินสะอาด เลขที่ 62/2 หมู่ 5 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ที่ใช้ชีวิตรับจ้างอยู่ในโรงงานเพาะเห็ดมานานกว่า 10 ปี แต่รายได้ไม่พอรายจ่าย

หลังคิดได้จึงนั่งหาวิธีที่สร้างเสริมรายได้ครอบครัว ก่อนจะลาออกมาเป็นเจ้าของกิจการโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ขายสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวได้อย่างพอเพียง ดีกว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นไหนๆ

นางสุชานันท์ เผยว่า ช่วงทำงานในโรงเพาะเห็ดต่างจังหวัด ด้วยเหตุที่ต้องทำงานถึง 2 ทาง ด้วยการขายสินค้าเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวไปด้วย ทำให้งานไม่เป็นชิ้นเป็นอัน จึงตัดสินใจลาออก

นำประสบการณ์ที่ได้รับกับสามี นายธงชัย ฉุนปรางค์ สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าไว้ข้างบ้านทั้งหมด 3 โรง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร หลังคา ฝาข้าง มุงด้วยหญ้าแฝก โดยมีสมาชิกในครอบครัวและลูกๆร่วมกันทำ

เริ่มตั้งแต่การใช้ขี้เลื่อยบดรวมกับหัวอาหารแบบไม่มีสารพิษเจือปน นำเข้าเตาอบความร้อนให้ขี้เลื่อยชื้น จากนั้นหยอดหัวเชื้อเห็ดลงไป แล้วส่งเข้าโรงเรือน ขั้นตอนต่อไปให้หมั่นดูแลเรื่องศัตรูพืช รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม

ครบระยะเวลาที่กำหนด 25 วัน จึงเก็บผลผลิตออกจำหน่าย ซึ่งผลพลอยได้จากการทำงานในระบบครอบครัว นอกจากช่วยให้มีรายได้ ยังช่วยฝึกฝนให้ทุกคนรู้จักการพึ่งพาตนเองและรู้รักสามัคคี

ที่สำคัญยังกระตุ้นให้ลูกๆรู้จักความอุตสาหะและคุณค่าของเงิน จากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามแบบวิถีเกษตรพอเพียง หรือศาสตร์พระราชาของล้นเกล้า “ในหลวง” รัชกาลที่ 9

ทุกวันนี้สบายๆ สามารถเก็บผลผลิตได้ตามรอบ นำออกจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท แต่ละเดือนเก็บเห็ดขายได้ 700-900 กิโลกรัม ถัวเฉลี่ยรายได้ครอบครัวอยู่ที่ประมาณ 3-4 หมื่นบาท

อะไรไม่เท่าผู้บริโภคได้เห็ดปลอดสารพิษไปเปิบแบบสบายใจ แถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ.

สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร

9 ม.ค. 2560 09:44 ไทยรัฐ