บริการข่าวไทยรัฐ

A country cousin

เกษตรกรจากเมืองนอร์วอล์ก (Norwalk) รัฐคอนเนตทิคัต เดินตุปัดตุเป๋อยู่ในมหานครนิวยอร์ก ตำรวจนิวยอร์กคนหนึ่งเอ่ยทักชายคนนั้นว่า Hi! My country cousin. How are you? ผู้อ่านท่านครับ a country cousin มักจะใช้กับ คนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์และสับสนกับชีวิตที่วุ่นวายในเมืองใหญ่ ชีวิตของคนพวกนี้ไม่ค่อยซับซ้อน

Country cousin ยังไม่ค่อยแย่เท่ากับ country bumpkin คำว่า bumpkin หมายถึง คนบ้านนอก เมื่อมาผสมกับ country ก็จะสื่อถึง คนบ้านนอกคอกนา ครับ เพราะประเทศของเราไม่ใหญ่นัก ความแตกต่างระหว่างคนในเมืองกับคนชนบทมีไม่มากนัก แต่ในประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ความแตกต่างตรงนี้มีเยอะครับ

ในสหราชอาณาจักร มีวลี go to the country วลีนี้เป็นภาษาการเมืองนะครับ ไม่ได้หมายถึงไปชนบท แต่หมายถึง จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป Our Prime Minister went to the country. = He asked for a general election to be held.

วลีในชนบท จะใช้กับ preposition “in” เสมอ เคิร์ท (Kurt) เล่าให้เราฟังบนโต๊ะอาหารเมื่อคืนว่า “I’ve always wanted to leave in the country.” ผมต้องการที่จะออกไปอยู่ในชนบทตลอดเวลา

หลายครั้ง the country หมายถึง ประชาชนคนทั้งหลายทั้งปวงทั้งประเทศ ประธานาธิบดีปูตินไปเยือนญี่ปุ่น หัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีชาวรัสเซียพูดอวดคนญี่ปุ่นที่มาต้อนรับว่า President Putin has the support of the country. ประธานาธิบดีปูตินได้รับการสนับสนุนจากคนทั้งประเทศ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com