วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เห็นภาพชัดเจน

มีวิตามินบำรุงสมองมาเสิร์ฟ ให้รับประทานบรรเทาอาการเมาค้างการเมือง

เป็นผลสำรวจความเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพลเรื่องผลงานการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล และเรื่องการเลื่อน

วันเลือกตั้งจากปลายปีนี้ไปปีหน้า ดีหรือไม่ดี??

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าผลสำรวจสวนดุสิตโพลล่าสุด มีแง่มุมน่าสนใจควรเอามาใส่กล้องขยายให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้ คือ...

เริ่มจากคำถามที่ 1 สวนดุสิตโพลถามความเห็นประชาชนถึงการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐบาล คสช.ดำเนินการมากว่า 2 ปี มีความก้าวหน้าระดับใด??

ประชาชน 35.6 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าค่อนข้างก้าวหน้าระดับหนึ่ง

ประชาชน 29.8 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควร

คำถามประเด็นต่อมา สวนดุสิตโพลถามว่า ระหว่างการเลือกตั้งกับการปฏิรูปประเทศ รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไร??

อันดับ 1 ประชาชนเห็นว่าควรปฏิรูปประเทศก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง 41.1 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 2 ประชาชนเห็นว่าเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปประเทศ 38.0 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 3 ประชาชนเห็นว่าควรเลือกตั้งและปฏิรูปประเทศไปพร้อมกัน 20.7 เปอร์เซ็นต์

ความเห็นประชาชนแตกเป็น 3 ฝ่าย ไม่มีฝ่ายใดได้เสียงข้างมากอย่างชัดเจน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า มาถึงคำถามประเด็นสำคัญ สวนดุสิตโพลถามใจประชาชนว่า สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ “พร้อม” จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งหรือยัง??

ประชาชน 51.2 เปอร์เซ็นต์ตอบว่า “ยังไม่พร้อมเลือกตั้ง”

เพราะสังคมยังมีความขัดแย้ง กังวลว่าบ้านเมืองจะไม่สงบ และปีนี้ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีสำคัญ

ส่วนประชาชนอีก 48.7 เปอร์เซ็นต์ ตอบว่า “พร้อมเดินหน้าเลือกตั้ง”

เพราะเป็นไปตามโรดแม็ปที่กำหนดไว้ และอยากให้ประเทศคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง

สรุปว่า “ฝ่ายยังไม่พร้อมเลือกตั้ง” มากกว่า “ฝ่ายพร้อมเลือกตั้ง” เฉือนกันแค่ขนจมูกเท่านั้นเอง

ทีนี้ก็มาถึงคำถามสุดท้าย ซึ่งเป็นไคลแม็กซ์ของสวนดุสิตโพล

คำถามคือ ถ้าจะเลื่อนการเลือกตั้งจากปลายปีนี้ออกไปเป็นปี 2561 ประชาชนมีความเห็นอย่างไร??

อันดับ 1 ประชาชนเห็นด้วยให้เลื่อนเลือกตั้งไปปีหน้า 36.9 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 2 ประชาชนไม่เห็นด้วยให้เลื่อนวันเลือกตั้ง 32.1 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 3 ประชาชนไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนดีหรือไม่ดีอีก 30.8 เปอร์เซ็นต์

“แม่ลูกจันทร์” เอาความเห็นประชา-ชนจากสวนดุสิตโพลทุกประเด็นมาพลิกคว่ำพลิกหงาย เพื่อหาคำตอบที่แท้จริงได้ 3 ประการ

1, เป็นไปไม่ได้ที่จะรอให้ปฏิรูปเสร็จก่อนแล้วเลือกตั้ง เพราะการปฏิรูปประเทศต้องใช้เวลานาน อย่างเร็วที่สุดต้องใช้เวลาอีก 20 ปี

2,โดยหลักการควรให้มีการเลือกตั้งใหญ่ภายในปีนี้ตามโรดแม็ปของรัฐบาล การจะเลื่อนเลือกตั้งไปปีหน้าจึงไม่สมควร

3, แต่เหนือสิ่งอื่นใด ปีนี้จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นวาระสำคัญสูงสุดของประชาชนชาวไทยทุกคน

ฉะนั้น ต้องให้เสร็จพระราชพิธีสำคัญที่สุดของชาติก่อน

การเลือกตั้งใหญ่จึงตามมาในลำดับต่อไป

ดังนั้น เมื่อพระราชพิธีถวายพระ เพลิงฯ เป็นช่วงปลายปีนี้ การเลือกตั้งใหญ่ย่อมต้องเลื่อนไปต้นปีหน้าโดยปริยาย

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล.

"แม่ลูกจันทร์"

9 ม.ค. 2560 09:14 ไทยรัฐ