วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองกาญจน์สั่ง ตรวจสถานบริการ

ตามที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานบริการในพื้นที่กาญจนบุรี มีการทำผิดกฎหมายดังนั้น เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 7 ม.ค. นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี สั่งการให้นายยงยุทธสุโนภักดิ์ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานความมั่นคงฯ นายวัชระ ชูดี เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร้อย อส.จ.กจ.ที่ 1 และจนท.ศอ.ปส.จ.กจ. ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในเขต อ.เมืองกาญจนบุรี นายวัชระ ชูดี หน.ชุดเฉพาะกิจ ร้อย อส.จ.กจ.ที่ 1 ได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ 10 แห่ง ประกอบด้วย สถานบริการ4 แห่ง นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 6 แห่ง ทั้งนี้ การปฏิบัติในครั้งนี้ไม่พบการกระทำความผิดซึ่งหน้าแต่อย่างใด

นายยงยุทธเปิดเผยว่า จากการที่มีการร้องเรียนดังนั้นทาง จ.กาญจนบุรีจึงลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานบริการและร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆจำนวน 10 แห่ง ในการปฏิบัติงานได้ขอความร่วมมือและกำชับให้ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสถานประกอบการต่างๆต้องไม่ยินยอมให้พนักงานหรือพีอาร์นั่งกับผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเด็ดขาด ต้องมิให้มีการแสดงลามกอนาจาร ทุกแห่งให้ปิดการให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้ามาใช้บริการ ในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เสมือนหรือคล้ายสถานบริการ และที่สำคัญที่สุดคือการห้ามนำอาวุธและสิ่งเสพติดเข้าไปในสถานบริการและร้านค้าอย่างเด็ดขาด.

ตามที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานบริการในพื้นที่กาญจนบุรี มีการทำผิดกฎหมายดังนั้น เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 7 ม.ค. นายศักดิ์ สมบุญโต ผวจ.กาญจนบุรี สั่งการให้นายยงยุทธสุโนภักดิ์ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี 9 ม.ค. 2560 08:55 ไทยรัฐ