วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"สรรพากร" ชี้เศรษฐกิจผงกหัว มั่นใจปี 60 เก็บรายได้ทะลุเป้า

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2560 กรมสรรพากรมีความมั่นใจว่าจะจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 1.867 ล้านล้านบาทอย่างแน่นอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปีนี้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยผลการจัดเก็บรายได้ในช่วง 2 เดือนของปีงบประมาณ 2560 รวม 237,688 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 632 ล้านบาท หรือ 0.3% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 847 ล้านบาท หรือ 2.0% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.1% เนื่องจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยและปันผล (ภ.ง.ด. 2) และจากเงินเดือน (ภ.ง.ด. 1) สูงกว่าประมาณการ

ขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 608 ล้านบาท หรือ 1.0% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5.3% เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีจากค่าบริการและจำหน่ายกำไร (ภ.ง.ด. 54) สูงกว่าที่ประมาณการไว้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 562 ล้านบาท หรือ 0.5% แต่ก็ยังสูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1.7% ซึ่งเป็นผลจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บจากการนำเข้าสูงกว่าเป้าหมาย 1,978 ล้านบาท หรือ 4.3% สูงกว่า ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.4% ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคในประเทศจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2,539 ล้านบาท หรือ 3.4% สูงกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว 0.6% อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำลังรอผลของมาตรการช็อปช่วยชาติ ว่าจะส่งผลต่อดีการบริโภคและอุปโภคมากน้อยเพียงใด.

ในปีงบประมาณ 2560 กรมสรรพากรมีความมั่นใจว่าจะจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ 1.867 ล้านล้านบาทอย่างแน่นอน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปีนี้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว โดยผลการจัดเก็บรายได้ในช่วง 2 เดือนของปีงบประมาณ 9 ม.ค. 2560 02:20 ไทยรัฐ