วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ไทยคม" เร่งสางปมดาวเทียม เสนอรัฐใช้ช่องสัญญาณฟรีแลกตำแหน่งวงโคจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานกิจการดาวเทียม ที่มี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานนั้น ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากิจการดาวเทียมด้วย เนื่องจากปัจจุบันกิจการดาวเทียมมีความซ้ำซ้อนในหน้าที่กันระหว่างกระทรวงดีอีกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนั้น จึงต้องสร้างความชัดเจนในกิจการดาวเทียม เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ ได้มีการถกเถียงกันหลายประเด็น ทั้งการนำดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 กลับเข้าสู่ระบบสัมปทาน เพื่อจัดเก็บค่า
สัมปทานและค่าตำแหน่งวงโคจร แต่เนื่องจากปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมได้เข้าสู่ยุคการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโดย กสทช.แล้ว ฉะนั้นไม่ควรเข้าสู่ระบบสัมปทานอีก 

โดยบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เสนอทางเลือกให้กับภาครัฐ ด้วยการให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม (ทรานสปอร์นเดอร์) ฟรี 1 ช่อง แทนการจ่ายค่าใช้ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมไปจนกว่าดาวเทียมจะหมดอายุการใช้งาน ดังนั้น ที่ประชุมจึงให้ไทยคม ไปทำหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อเสนอมายังกระทรวงดีอี เพื่อให้เกิดความชัดเจน และจะเป็นประโยชน์ต่อไทยคมด้วย เพราะในอนาคตอันใกล้ ไทยคมจะต้องยิงดาวเทียมไทยคม 9 ในตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก หากมีข้อสรุป ก็จะนำเสนอนางวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดดีอี และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดีอี
ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับกิจการดาวเทียมในประเทศไทย มี 2 ระบบคือสัมปทาน และใบอนุญาต เนื่องจากปัจจุบันไทยคมเป็นทั้งคู่สัญญาสัมปทานกับกระทรวงดีอี มีดาวเทียมภายใต้สัมปทาน คือ ไทยคม 4, 5, 6 ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2564 ขณะเดียวกันไทยคมก็เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมไทยคม 7 และ 8 จาก กสทช. ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กสทช.ปีละ 3.75% ของรายได้ ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายตำแหน่งวงโคจรดาวเทียม ถือว่ามีความทับซ้อนกันอยู่ ดังนั้นจึงต้องเร่งหารือและสร้างความชัดเจนเรื่องรายได้จากการใช้ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียม เพื่อมิให้รัฐ
เสียประโยชน์.

เนื่องจากปัจจุบันกิจการดาวเทียมมีความซ้ำซ้อนในหน้าที่กันระหว่างกระทรวงดีอีกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนั้น จึงต้องสร้างความชัดเจนในกิจการดาวเทียม เพื่อสร้าง 9 ม.ค. 2560 02:15 ไทยรัฐ