วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การบินไทย-ไทยสมายล์ ผนึกกำลังบินขนสิ่งของลงใต้ ช่วยเหลือน้ำท่วม

การบินไทยและไทยสมายล์ ให้บริการขนส่งทางอากาศฟรี ในการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ม.ค.2560 หรือจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายลง...


เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2559 นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้  ทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก บริษัท การบินไทยฯ และสายการบินไทยสมายล์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เพื่อประสานงานความร่วมมือในการรับส่งสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยจะใช้จังหวัดกระบี่ และภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ โดยร่วมกับกรมท่าอากาศยาน และกองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่จังหวัดกระบี่ และร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือขนส่งสิ่งของให้ถึงมือผู้ประสบภัยที่จังหวัดภูเก็ต

การบินไทยและไทยสมายล์ยินดีให้บริการขนส่งฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยสามารถนำสิ่งของไปส่งได้ทุกจุดบินของการบินไทยที่บินไปยังภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต และกระบี่ ส่วนจุดบินของไทยสมายล์ ได้แก่ ภูเก็ต หาดใหญ่ นราธิวาส กระบี่ และสุราษฎร์ธานี โดยสามารถติดต่อรับบริการขนส่งฟรีได้ที่อาคารคลังสินค้าภายในประเทศของการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนไทยสมายล์รับส่งของได้ที่อาคารผู้โดยสารเคาน์เตอร์ E20 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ส่งกรุณาระบุชื่อผู้มารับปลายทางที่สนามบิน หรือบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยทั่วไป บริษัทฯ จะได้ส่งไปยังศูนย์ช่วยเหลือที่สนามบินนั้นๆ เพื่อดำเนินการจัดส่งไปให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนบัตรโดยสารแก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ สภากาชาดไทย หรือหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับสิ่งของที่รับขนส่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เป็นสิ่งของเพื่อบริจาคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเท่านั้น ไม่รับขนส่งเพื่อการพาณิชย์หรือของใช้ส่วนตัว

2. บรรจุในหีบห่ออย่างดี เพื่อป้องกันการแตกหัก และมีน้ำหนักชิ้นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

3. สิ่งของที่จะจัดส่งขอให้เป็นเสื้อผ้า ของใช้ หรืออาหารแห้ง งดขนส่งอาหารสด เพราะอาจจะเน่าเสียได้

4. กรุณาติดต่อการบินไทยหรือไทยสมายล์ล่วงหน้า 3 วัน โดยการบินไทยสามารถรับขนส่งได้วันละ 10 ตัน ส่วนไทยสมายล์รับขนส่งได้เที่ยวบินละไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม

สำหรับการประสานงานรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ การบินไทย จะรับสิ่งของส่งออกทางอาคารคลังสินค้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-1374-5213, 08-1866-3745 ส่วน สายการบินไทยสมายล์ กรุณาติดต่อ คุณพรชนก จิตคะเนการ โทร.09-5548-2208 หรืออีเมล pornchanok.j@thaismileair.com ในช่วงเวลาทำการ ตั้งแต่ 09.00-18.00 น.

อนึ่ง การบินไทยและไทยสมายล์มีจุดบินครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ 6 จุดบิน ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี สมุย หาดใหญ่ และนราธิวาส มีเที่ยวบินไปยัง 6 จุดบิน รวมทั้งสิ้น 35 เที่ยวบินต่อวัน.

การบินไทยและไทยสมายล์ ให้บริการขนส่งทางอากาศฟรี ในการนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ม.ค.2560 หรือจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายลง... 8 ม.ค. 2560 18:48 ไทยรัฐ