บริการข่าวไทยรัฐ

ตั้ง 'วีระพงษ์ แพสุวรรณ' อดีตปลัดนั่งคณะทำงาน รมว.วท.-ลุยสตาร์ทอัพ

รมว.วท. ตั้ง ”วีระพงษ์ แพสุวรรณ” อดีตปลัดนั่งคณะทำงาน ลุยสตาร์ทอัพภาคการผลิต นำเอานวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจ พร้อมทั้ง นายดำริ สุโขธนัง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 60 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีคำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งคณะทำงาน รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่อ รมว.วท. ประกอบด้วย นายกอปร กฤตยากีรณ อดีตที่ปรึกษา รมว.วท. นายดำริ สุโขธนัง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นางชัชนาถ เทพธรานนท์ อดีตรอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีตปลัด วท. และนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีต ผอ.สวทช.

นางอรรชกา กล่าวว่า นโยบายของ วท.จะเน้นในเรื่องการใช้ปัญญา ความรู้ และการนำนวัตกรรม งานวิจัยต่างๆ เข้าไปสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม การบริการ โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และจะคำนึงถึงการพัฒนาสตาร์ทอัพภาคการผลิต ในการนำเอานวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งคณะทำงาน รมว.วท. ส่วนใหญ่เป็นคณะทำงานเดิมสมัยที่ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รมว.วท.ทั้งหมด ยกเว้น นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ อดีต วท.ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือน ต.ค.2559 เป็นคนใหม่เพียงคนเดียวในคณะทำงานดังกล่าว

ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการสำคัญตลอด 4-5 ปีใน วท. และเป็นผู้ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยใช้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคของแต่ละภาคเป็นศูนย์กลาง และดึงผู้ประกอบการเอกชนให้เข้ามาร่วมผลักดันงานวิจัยและคิดค้นนวัตกรรม ที่สำคัญยังเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการสตาร์ทอัพ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จนประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่.