บริการข่าวไทยรัฐ

สนช.เล็งตั้ง กก.ศึกษา ก.ม.ลูกล่วงหน้า หวังร่นเวลาผ่าน ก.ม.เร็วขึ้น

สนช.เล็งตั้ง กก.ศึกษา พ.ร.บ.ประกอบ รธน. หวังช่วยร่นระยะเวลาพิจารณากฎหมายให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.60 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงการประชุมวิป สนช.ในวันที่ 9 ม.ค.ว่า วิป  สนช.เตรียมพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ที่เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษา  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญล่วงหน้า โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ เพื่อศึกษาประเด็นที่อาจจะมีข้อถกเถียง อาทิ คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด ควรจะมีหรือไม่ การสิ้นสุดสภาพและคุณสมบัติของกรรมการในองค์กรอิสระ เพื่อให้การพิจารณากฎหมายลูกมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะ สนช.เองก็กลัวว่าเวลาในการพิจารณากฎหมายลูก 60 วัน อาจจะน้อยเกินไปจนทำไม่ทัน หากตั้งคณะกรรมการศึกษาล่วงหน้าจะช่วยให้งานของ สนช.เร็วและง่ายมากขึ้น ทั้งนี้อำนาจในการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวอยู่ที่ประธาน สนช.ว่าจะตั้งหรือไม่ และจะเป็นไปในลักษณะใด.