บริการข่าวไทยรัฐ

สปท.การเมือง หวังสภาไร้ปาหี่ เชื่อเพิ่มบทลงโทษคดีโกงทำงานละเอียด

"วันชัย" เผย สปท.การเมือง เตรียมชงงานปฏิรูป "ควบคุมตรวจสอบใช้อำนาจรัฐ" เข้าที่ประชุม 9 ม.ค.นี้ หวังสภาไร้ปาหี่-อภิปรายเลื่อนลอย เชื่อเพิ่มบทลงโทษคดีโกง งานละเอียดมากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.60 นายวันชัย สอนศิริ โฆษกกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงการประชุม สปท.วันที่ 9 ม.ค.ว่า กมธ.การเมืองจะเสนอรายงานปฏิรูป เรื่องการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดย กมธ.มีแนวคิดว่า การตั้งกระทู้ถามในสภาและการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตที่ผ่านมา เปรียบเสมือนการเล่นปาหี่ เป็นแค่การแสดงทางการเมือง และมีแต่วาทกรรมเท่านั้น ญัตติหรือกระทู้ถามไม่ได้สามารถที่จะให้รัฐบาลไปแก้ไขข้อบกพร่องและปฏิบัติจริงได้ ดังนั้นสิ่งที่ กมธ.การเมืองต้องการคือ ต้องมีมาตรการที่ทำให้กระทู้ถามญัตติต่างๆ ที่เสนอ รวมทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน สามารถที่จะทำให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติได้จริง โดยอาจจะทำให้เป็นข้อบังคับหรือกฎหมายเพื่อควบคุมให้ทำได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างพูดเพื่อเอาผลทางการเมืองเท่านั้น รวมทั้งหากข้อมูลที่นำมาอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นความจริง จะต้องมีบทลงโทษกำหนดเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการยกระดับการประชุมสภาให้โปร่งใส และมีมาตรฐานที่ดีขึ้น

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของบทลงโทษผู้ที่กระทำผิดในคดีคอร์รัปชัน ที่กมธ.การเมืองเสนอให้ปรับเปลี่ยนอัตราการลงโทษ โดยคดีที่สร้างความเสียหายมูลค่าเกิน 100-1,000 ล้านบาท ให้จำคุกตลอดชีวิต และคดีที่สร้างความเสียหายเกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องถูกประหารนั้น จะทำให้การบริการงานในโครงการต่างๆ ของทั้งข้าราชการ พนักงาน และนักการเมือง มีความระมัดระวัง ทำงานอย่างละเอียดมากขึ้น ที่ผ่านมาหากกระทำผิดส่วนใหญ่ก็จะโดนเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเท่านั้น ไม่ค่อยโดนความผิดทางอาญา ซึ่งครั้งนี้ กมธ.ได้เสนอให้เพิ่มความผิดทางอาญาควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้การลงโทษจะลงโทษผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีผู้สั่งการ ข้าราชการและภาคเอกชน ตนเชื่อว่าข้อเสนอต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นหนึ่งในหัวข้อการปฏิรูปที่สำคัญในอนาคตได้.