วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รฟท. แจ้งเปิดให้บริการรถเส้นทางใต้เพิ่ม 16 ขบวน ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง

รฟท. แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถเพิ่มในเส้นทางรถไฟสายใต้ ประจำวันที่ 8 ม.ค. 60 สามารถให้บริการเดินรถไป-กลับเพิ่มเป็น 16 ขบวน กระชับ จนท.ตรวจสอบ-ซ่อมแซมทางที่ชำรุด พร้อมเป็นสื่อกลางรับบริจาคอาหารแห้ง-ของใช้จำเป็น ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ได้รับรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้เริ่มคลี่คลาย ทำให้การรถไฟฯ สามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าซ่อมแซมสภาพเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจนสามารถเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ได้ถึงสถานีชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้ง ยังสามารถเปิดให้บริการเดินรถเพิ่มจากเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 จำนวน 10 ขบวน เพิ่มเป็น 16 ขบวน

สำหรับรายละเอียดการเปิดให้บริการเดินรถสายใต้ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ขบวนรถเที่ยวไป
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ)
รถเร็วที่ 171 (รถไฟฟรี) กรุงเทพ-สุไหงโกลก (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)
รถเร็วที่ 173 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 39 กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี (เดินรถได้ตามปกติ)
รถด่วนที่ 85 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพถึงสถานีชุมทางทุ่งสง)
รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 กรุงเทพ-สุไหงโกลก (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพ-สถานีชุมทางทุ่งสง)
รถด่วนที่ 83 กรุงเทพ-ตรัง (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพ-สถานีชุมทางทุ่งสง)
รถเร็วที่ 167 กรุงเทพ-กันตัง (สามารถเดินรถได้จากสถานีกรุงเทพ-สถานีชุมทางทุ่งสง)

ขบวนรถเที่ยวกลับ
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 44 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)
รถเร็วที่ 172 สุไหงโกลก-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)
รถเร็วที่ 174 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)
รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 40 สุราษฎรธ์านี-กรุงเทพ (เดินรถได้ตามปกติ)
รถด่วนที่ 86 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสง-สถานีกรุงเทพ)
รถด่วนพิเศษทักษิณที่ 38 สุไหงโกลก-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสงถึงสถานีกรุงเทพ)
รถด่วนที่ 84 ตรัง-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพ)
รถเร็วที่ 168 กันตัง-กรุงเทพ (สามารถเดินรถได้จากสถานีชุมทางทุ่งสง-กรุงเทพ)

ขบวนรถที่งดเดิน
รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ที่ 31/32 กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 45/46 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์-กรุงเทพ
รถด่วนพิเศษที่ 41/42  กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ
รถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ-ยะลา-กรุงเทพ

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้แล้ว สามารถติดต่อเพื่อขอคืนเงินค่าโดยสารได้เต็มราคา และในช่วงนี้การรถไฟฯ ขอแจ้งว่าจะไม่มีบริการขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางถนนมีน้ำท่วมสูงเช่นกัน ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์เดินทางในเส้นทางรถไฟสายใต้ให้ตรวจสอบและติดต่อสอบถามรายละเอียดเป็นระยะ ก่อนเดินทางได้ที่สายด่วนโทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายวุฒิชาติ กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดในการตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุด โดยเฉพาะในเส้นทางช่วงสถานีชุมทางทุ่งสง-พัทลุง-นครศรีธรรมราช มีทางขาดเป็นช่วงๆ และบริเวณคอสะพานหลายแห่งถูกน้ำเซาะเป็นบริเวณกว้างและค่อนข้างลึกได้รับความเสียหายหนัก ต้องใช้อุปกรณ์บำรุงทางหนักเข้าไปปรับปรุง ซึ่งยังต้องรอให้กระแสน้ำลดความแรง และให้ระดับน้ำคงที่ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมทางในช่วงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องบำรุงทางหนัก ไว้ตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณสถานีใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดไว้แล้ว

นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเปิดรับบริจาคข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค ข้าวของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็น อื่นๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยจะมีการขนส่งข้าวของที่ได้รับบริจาคไปทางรถไฟ และนำไปกระจายส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ทั้งนี้ บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตอาสาที่สนใจร่วมบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. โทรศัพท์ 0-2220-4261 ได้ในวันและเวลาราชการ

รฟท. แจ้งเปิดให้บริการเดินขบวนรถเพิ่มในเส้นทางรถไฟสายใต้ ประจำวันที่ 8 ม.ค. 60 สามารถให้บริการเดินรถไป-กลับเพิ่มเป็น 16 ขบวน กระชับ จนท.ตรวจสอบ-ซ่อมแซมทางที่ชำรุด พร้อมเป็นสื่อกลางรับบริจาคอาหารแห้ง-ของใช้จำเป็น 8 ม.ค. 2560 14:45 ไทยรัฐ