วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ อธิบายการสูญพันธุ์เมื่อ 65 ล้านปีก่อน

วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ความเป็นไปได้ที่ช่วยอธิบายการสูญพันธุ์ไดโนเสาร์ครั้งใหญ่เมื่อ 65 ล้านปีที่ผ่านมา จากการศึกษาไข่ของไดโนเสาร์ชนิดที่ไม่ได้วิวัฒนาการเป็นนก (nonavian dinosaurs) พบว่ามันจะฟักตัวใน 3-6 เดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีช่วงการฟักไข่นาน และน่าจะส่งผลกระทบกับความสามารถแข่งขันกับสัตว์กลุ่มอื่นๆที่ผสมพันธุ์ได้เร็วกว่า

ก่อนหน้านี้สันนิษฐานว่าทั้งสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการเป็นนก และสายพันธุ์ที่ไม่ได้วิวัฒนาการเป็นนกมีช่วงเวลาการฟักไข่ยาวนานกว่านกในปัจจุบันนี้ ซึ่งมันจะฟักไข่ภายใน 11-85 วัน นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนความละเอียดสูงพิเคราะห์โครงสร้างการเติบโตจากซากฟอสซิลฟันไดโนเสาร์หายากที่ปกป้องตัวอ่อน โดยเปรียบเทียบจำนวนฟันเสมือนวงปีของต้นไม้ ทำให้รู้ถึงพัฒนาการของไดโนเสาร์แต่ละตัว เมื่อสังเกตตามโครงสร้างสายพันธุ์ เมื่อฟักตัวอ่อนไป 2 ตัว มันก็จะตายใน 3 เดือนและ 6 เดือน ตามลำดับ

การค้นพบการฟักไข่ ช่วยยืนยันว่านกทุกวันนี้สืบทอดการดำรงชีวิตจากไดโนเสาร์ชนิดที่วิวัฒนาการเป็นนก อัตราการฟักไข่เจริญเร็วกว่า และทำให้พัฒนาการของนกได้เปรียบกว่าการดำรงอยู่ของสัตว์กินเนื้อ.

วารสารสมาคมวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ความเป็นไปได้ที่ช่วยอธิบายการสูญพันธุ์ไดโนเสาร์ครั้งใหญ่เมื่อ 65 ล้านปีที่ผ่านมา จากการศึกษาไข่ของไดโนเสาร์ชนิดที่ไม่ได้วิวัฒนาการเป็นนก (nonavian dinosaurs) 8 ม.ค. 2560 13:38 ไทยรัฐ