วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมพลังรักษ์แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สร้างสมดุลระบบนิเวศน์ลดโลกร้อน

(อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ และครอบครัวร่วมกันปลูกป่าชายเลน.)

บอสสาวหัวใจสีเขียว อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ แห่งกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข ปี 3 ภายใต้กิจกรรม ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อรวมพลังรักษ์ป่า นำทีมผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่ปลูกต้นโกงกางใบเล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าและผืนแผ่นดิน พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาให้เป็นแหล่งอาหารในอนาคต ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆนี้

ภารกิจรักษ์โลกครั้งนี้ บอสสาวหัวใจสีเขียวกล่าวว่าโครงการปลูกป่าชายเลนเป็นหนึ่งในโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสนับสนุนและทรงมีพระราชดำริมานานมากแล้ว กลุ่มบริษัทสีเบเยอร์จึงอยากสานต่อ โครงการที่พระองค์ท่านทรงทำ จึงชวนพนักงานทั้งหมด 1,800 ชีวิต มาช่วยกันปลูกป่าชายเลน เพื่อเพิ่มเนื้อที่ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไปตามแนวพระราชดำริ โดยเลือกมาที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เพราะเป็นหมู่บ้านที่มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน มีการพัฒนาอย่างชัดเจน และเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงรับอุปถัมภ์อยู่ การมาที่นี่จะทำให้กิจกรรมสานต่อโครงการของพ่อครั้งนี้ได้เห็น อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากการปลูกป่าชายเลนแล้ว ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาหารต่อไปในอนาคตด้วย

ด้าน ปภัสร์พงษ์ รัตนพงศ์ธระ ผู้จัดการ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน บอกว่า ต.คลองโคน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ การปลูกป่าชายเลนช่วยยึดหน้าดินเพิ่มพื้นที่แผ่นดินให้ประเทศไทย ทั้งนี้ป่าชายเลนเป็นไม้ยืนต้นอยู่ได้ถึงร้อยปี เมื่ออายุได้ประมาณ 20 ปี ก็จะสามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้คือต้นโกงกางใบเล็ก ซึ่งต้นโกงกางมีรากเยอะ ถ้าสังเกตจะเห็นได้ว่ารากของพวกมันจะไม่เหมือนต้นอื่นๆ รากของต้นโกงกางจะแตกแขนง จึงเป็นตัวช่วยยึดหน้าดิน เปรียบเสมือนกำแพงช่วยกันคลื่นกันลม อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลนถือเป็นการช่วยเรื่องระบบนิเวศน์ ลดโลกร้อนของเราได้อีกทางหนึ่ง.

บอสสาวหัวใจสีเขียว อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ แห่งกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์ สานต่อโครงการเพื่อสังคม Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข ปี 3 ภายใต้กิจกรรม ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อรวมพลังรักษ์ป่า 8 ม.ค. 2560 12:33 ไทยรัฐ