วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"โปงลาง” ร.ร.สว่างวีระวงศ์ คว้าแชมป์งานกาชาด

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่เวทีกลางบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประกวดการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน โปงลางขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยนายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประชาชน พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมชมการประกวดศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน โปงลาง เยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประกวดการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน โปงลาง ในงานประจำปีและกาชาดจังหวัดอุบลฯ ประจำปี 2560 ในครั้งนี้นั้น มีวงเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 7 วง ได้แก่ วงโปงลางเขมราฐพิทยาคม จากอำเภอเขมราฐ วงโปงลางโรงเรียนสมเด็จ จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี วงโปงลางโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ วงโปงลางวิทยาลัยอาชีวศึกษา จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี วงโปงลางโรงเรียนบ้านเด็ก จากอำเภอวารินชำราบ วงโปงลางอุบลราชธานีศรีวนาลัย จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี และวงโปงลางโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จากอำเภอม่วงสามสิบ โดยมีกติกา เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ต้องมีการร้องที่ไพเราะ อักขระถูกต้อง ลีลาท่าร่ายรำ ต้องมีความสวยงาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและท่ารำในแบบของพื้นถิ่นชาวอุบลฯ

ผลการแข่งขันการประกวดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน โปงลาง เมื่อคืนวันที่ 6 ม.ค. ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศได้แก่ วงโปงลางโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วงโปงลางเขมราฐพิทยาคม จากอำเภอเขมราฐ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วงโปงลางโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง จากอำเภอม่วงสามสิบ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตร นอกจากนี้ โปงลางอื่นๆที่ไม่ได้รางวัล จะได้รับเงิน บำรุงวงมูลค่าวงละ 4,000 บาท.

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่เวทีกลางบริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 8 ม.ค. 2560 09:12 ไทยรัฐ