วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป๊อก' สั่งระดมกำลัง-เครื่องจักรกล ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้

มท.1 สั่งระดมกำลัง-เครื่องจักรกล ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ย้ำการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนหน้า เน้นดูแลชีวิตและความปลอดภัย อธิบดีปภ.ชี้จ่ายค่าจัดการศพทันทีรายละ 25,000 บาท...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กล่าวว่า ได้มีการระดมสรรพกำลัง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และกำลังเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี เขต 3 ปราจีนบุรี เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 5 นครราชสีมา และ เขต 16 ชัยนาท สนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ และได้สั่งการให้กองบัญชาการฯ ส่วนหน้า บริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก โดยแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง

รวมถึงให้บริการการขนย้ายสิ่งของและอพยพผู้ประสบภัย ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ในเบื้องต้น พร้อมให้เร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำออกสู่ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว

นอกจากนี้ ได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรงบประมาณให้อำเภอที่ประสบภัยอย่างน้อย 500,000 บาท หากจังหวัดใดสถานการณ์รุนแรงและขยายวงกว้าง สามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติม โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการ สั่งการ และประสานการแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยได้แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติการเป็น 2 ศูนย์ 3 ส่วน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัย ศูนย์ประสานการปฏิบัติ มีอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่ประสาน สนับสนุนทรัพยากร เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนปฏิบัติการ มีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่กำกับควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ

ส่วนอำนวยการ มีนายชยพล ฐิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน แจ้งเตือนสถานการณ์ภัย เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉิน และส่วนสนับสนุน มีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้า ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติของ กปภ.ช. เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรณีมีผู้เสียชีวิตและตรวจสอบพบว่าเป็นการเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยให้ดำเนินการจ่ายเงินค่าจัดการศพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในทันที รายละไม่เกิน 25,000 บาท กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเงินช่วยเหลืออีกไม่เกิน 25,000 บาท.

มท.1 สั่งระดมกำลัง-เครื่องจักรกล ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ย้ำการบัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนหน้า เน้นดูแลชีวิตและความปลอดภัย อธิบดีปภ.ชี้จ่ายค่าจัดการศพทันทีรายละ 25,000 บาท... 7 ม.ค. 2560 20:39 ไทยรัฐ