วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกาะติดน้ำท่วมภาคใต้ : ปภ.เผยอุทกภัยภาคใต้10จว. ดับเพิ่ม11ราย สูญหาย1

ปภ.รายงานอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด ดับเพิ่มเป็น 11 ราย สูญหาย 1 เตรียมรับมือน้ำท่วมดินถล่ม 8 จังหวัด...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง รวม 85 อำเภอ 490 ตำบล 3,376 หมู่บ้าน 93 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 252,518 ครัวเรือน 744,422 คน โดยจังหวัดพัทลุง น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ นราธิวาส 13 อำเภอ ยะลา 4 อำเภอ สงขลา 11 อำเภอ ปัตตานี 8 อำเภอ ตรัง 5 อำเภอ สุราษฎร์ธานี 8 อำเภอ นครศรีธรรมราช 17 อำเภอ ชุมพร 6 อำเภอ และระนอง 2 อำเภอ

ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 11 ราย คือจังหวัดสงขลา 2 ราย นราธิวาส 2 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย พัทลุง 2 ราย สุราษฎร์ธานี 3 ราย และมีผู้สูญหาย 1 ราย ที่จังหวัดพัทลุง โดยในภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำลดลง ยกเว้นจังหวัดพัทลุง ตรัง และชุมพร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น และนราธิวาส ระดับน้ำทรงตัว

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ เรือท้องแบนอำนวยความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัย และทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยด่วนต่อไป อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างต่อเนื่องถึงวันที่ 8 ม.ค.โดยเฉพาะพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และพังงา จึงได้ประสานจังหวัดดังกล่าว และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำจุดเสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที สำหรับผู้ประกอบการทางน้ำและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง.

ปภ.รายงานอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 10 จังหวัด ดับเพิ่มเป็น 11ราย สูญหาย 1 เตรียมรับมือน้ำท่วมดินถล่ม 8 จังหวัด... 7 ม.ค. 2560 14:39 ไทยรัฐ