วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนส่วนใหญ่คาดการเมืองปี 60 ดีขึ้น ห่วงปราบโกงแย่ลง ฝากความหวังที่นายกฯ

สวนดุสิตโพล เผยคนส่วนใหญ่มองการเมืองไทยปี 60 น่าจะดีขึ้น เพราะรัฐบาลมีนโยบายชัดเจน แต่สิ่งที่คาดว่าจะแย่ลง คือปราบทุจริต เพราะการเมืองมีเรื่องผลประโยชน์ทุกยุคสมัย ฝากความหวังกับบิ๊กตู่ ช่วยให้การเมืองดีขึ้น...

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. “สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,266 คน โดยสรุปผลว่า การเมืองไทย ปี 2560 ที่ประชาชนคาดว่าน่าจะดีขึ้น โดย 68.95% เห็นว่าการบริหารบ้านเมืองให้เข้มแข็งมั่นคง เพราะรัฐบาลมีนโยบายชัดเจน เอาจริงเอาจัง แต่ละกระทรวงมีการทำงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

รองลงมาเรื่องความสงบสุขของบ้านเมือง 66.28% เพราะรัฐบาลยังควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี หลายฝ่ายอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขและดีขึ้น และอันดับ 3 การร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่สมบูรณ์ 57.06% เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีความสำคัญและส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชน ประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย

ส่วนเรื่องการเมืองไทยปี 2560 ที่ประชาชนคาดว่าน่าจะแย่ลง โดยอันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน 70.85% เพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นปัญหาที่มีมาทุกยุคทุกสมัย อาศัยช่องโหว่จากโครงการต่างๆ อันดับ 2 การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 69.67% เพราะรัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ถูกมองว่าเป็นรัฐบาลทหาร และอันดับ 3 รัฐบาลไม่สามารถทำตามโรดแม็ป 54.50% เพราะมีกระแสข่าวว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไป มีหลายเรื่องที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ขณะที่บุคคล หรือหน่วยงานที่ประชาชนฝากความหวังว่าจะช่วยให้การเมืองไทย ปี 2560 ดีขึ้น อันดับ 1 คือ นายกรัฐมนตรี 73.02% อันดับ 2 ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายช่วยกัน 64.39% อันดับ 3 รัฐบาล 61.10% อันดับ 4 ข้าราชการประจำ 56.34% และอันดับ 5 นักการเมือง 48.77%

สวนดุสิตโพล เผยคนส่วนใหญ่มองการเมืองไทยปี 60 น่าจะดีขึ้น เพราะรัฐบาลมีนโยบายชัดเจน แต่สิ่งที่คาดว่าจะแย่ลง คือปราบทุจริต เพราะการเมืองมีเรื่องผลประโยชน์ทุกยุคสมัย ฝากความหวังกับบิ๊กตู่ ช่วยให้การเมืองดีขึ้น... 7 ม.ค. 2560 13:42 ไทยรัฐ