วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุพรรณจัดเซฟโซน 29 กม.ขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.ภ.จ.สุพรรณบุรี เผยว่า จ.สุพรรณบุรีได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ทำความร่วมมือกับกระทรวงพื้นฐานความสุขของประชาชน ประเทศญี่ปุ่น (MLIT.) จัดโครงการ “เซฟโซน ขับขี่ปลอดภัย ลดความสูญเสียบนท้องถนน” โดยจัดระบบความปลอดภัยจราจรบนถนนสาย 340 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อไปสู่ภาคเหนือ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าเส้นทางตั้งแต่ อ.บางปลาม้าถึงเขตสุด อ.เมือง ระยะทาง 29.5 กม. มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้ง จึงได้กำหนดพื้นที่เป็นเซฟโซน โดยประเทศญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้่านวิศวกรมาลงพื้นที่แล้วให้คำปรึกษาในการดำเนินการโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2559 ที่ผ่านมาและคืบหน้ามากว่า 50% แล้ว ซึ่งจะมีการประเมินผลในทุก 4 เดือน และจะมีการขยายพื้นที่ให้ครบ88 กม.ตลอดถนนสาย 340 ที่ผ่านสุพรรณบุรี

โครงการดังกล่าวได้แยกการทำงานออกเป็น 3 ระยะ คือ 1.ตรวจสอบและกำหนดจุดเสี่ยง พบว่ามีทั้งสิ้นจำนวน 6 จุด ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เช่น ปิดจุดทางแยกทางร่วมและจุดยูเทิร์นที่อันตราย ทำสัญลักษณ์บนท้องถนนในจุดที่เป็นชุมชนเพื่อให้มีการชะลอความเร็ว ซึ่งเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาพบว่า สามารถลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตได้เป็นที่น่าพอใจมาก 2.การสร้างวินัยจราจร จากสถิติพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่อายุเฉลี่ย 40-70 ปี จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่เซฟโซน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ และ 3.การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งติดกล้องตรวจจับความเร็ว และตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการต้นแบบของกระทรวงคมนาคม “สุพรรณโมเดล” ที่จะนำไปดำเนินการในทุกจังหวัดต่อไป.

พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน ผบก.ภ.จ.สุพรรณบุรี เผยว่า จ.สุพรรณบุรีได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ทำความร่วมมือกับกระทรวงพื้นฐานความสุขของประชาชน ประเทศญี่ปุ่น (MLIT.) จัดโครงการ “เซฟโซน ขับขี่ปลอดภัย ลดความสูญเสียบนท้องถนน”... 7 ม.ค. 2560 08:21 ไทยรัฐ